isover_role_izolace

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Filter your result Reset Apply filters
Filter
Počet výsledků: 80

Jaký výstup z nástroje OneClick LCA má být součástí odevzdání?

Budou k dispozici další podklady k řešenému území ve Varšavě?

Budou ke stažení další podklady ke stávající historické budově továrny?

Doporučená velikost pokojů pro studenty zahrnuje pouze pokoj nebo pokoj včetně koupelny, kuchyně a dalšího vybavení?

Jaké požadavky je nutné dodržet při návrhu počtu parkovacích stání v lokalitě?

Má projekt a nově navržená zástavba respektovat také územní plán města Varšavy?

Jaké využití má splňovat nově navržená zástavba v zónách B1, B2 a B3?

Zóna B1 by měla vycházet z požadavků pro zónu B, tzn. následující funkce: maloobchod, kanceláře, administrativa, služby, finanční služby, řemesla, kultura, zábava, turismus, sport, rekreace, zdraví, stravování, pošta, telekomunikace a věda. Zóny B2 a B3 slouží primárně pro studentské koleje, ale jako doplňkové funkce mohou být navržené funkce uvedené pro zónu B. Zóna B1 není určena pro výstavbu studentských kolejí.

Zobrazit více

Jak na zateplení stavebnicového systému komínů?

U stavebnicových systémů je izolace komínů dodávána přímo výrobcem. Podle ČSN 724201 čl. 6.3.3. je pro tepelněizolační vrstvy vícevrstvých komínů předepsaná min. objemová hmotnost izolace 90 kg/m3. Tento požadavek...

Zobrazit více

Jak na vnější dodatečnou izolaci komínů?

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní desky z minerálních vláken ISOVER TF Profi nebo...

Zobrazit více

Po rozbalení vydávala vata zvláštní zápach, co s tím? Je to škodlivé?

Zápach není zdraví škodlivý. Charakteristický zápach minerální izolace je...

Zobrazit více

Platí pro šedé EPS materiály stejné požadavky jako pro bílé EPS?

Ano, pro šedé materiály platí shodné technické požadavky jako pro bílé izolační desky. Mírně rozdílná je u ETICS technologie, kdy...

Zobrazit více

Jaký je rozdíl mezi izolačními deskami s kolmým vláknem a deskami s podélným vláknem?

Většinu produkce stavebních izolací z minerální vlny tvoří desky nebo role s podélnou orientací vláken. U fasádních zateplovacích systémů a nově i u systémů...

Zobrazit více

Jaký je rozdíl mezi EPS 100S a EPS 100Z?

Výrobky EPS 100S a 100Z se liší jen minimálně a to deklarací maximálního délkového dotvarování (stabilizace). V současné době se materiál...

Zobrazit více

Jaká je objemová hmotnost výrobku a kde tuto informaci nalézt?

Objemovou hmotnost u vláknitých izolací přímo neuvádíme, ale můžete použít charakteristickou hodnotu zatížení pro konkrétní výrobek a přepočítat si ji na...

Zobrazit více

Vyrábí se spádové klíny z XPS?

Spádové klíny ani desky nejsou v současné době v nabídce firmy ISOVER. V nabídce jsou pouze řešení pro...

Zobrazit více

Je vhodné použít minerální vatu nad prostor bazénu, kde je celoročně zvýšená vlhkost?

Minerální vlna jako tepelná nebo akustická izolace je použitelná i v prostoru nad bazénem se zvýšenou celoroční vlhkostí. Nutností je ale použití...

Zobrazit více

Do jaké teploty se dají výrobky z minerální vaty použít?

Všechny stavební izolace z kamenné či skelné minerální vlny ISOVER je možné použít do teploty 200 °C.
Pro vyšší teploty (až do 700 °C) jsou použitelné...

Zobrazit více

Jak dlouho můžeme balíky MW skladovat, aby nám po jejím rozdělání z balíku vata plně nabyla na její tloušťku?

Komprimované role skelné vlny určené do šikmých střech, příček apod., by se měly zabudovat do konstrukce co nejdříve. Po delším skladování - déle než...

Zobrazit více

Máte pro Vaše výrobky dokumenty EPD?

Environmentální produktová deklarace výrobků je dostupná u celé řady výrobků Isover.
Tyto dokumenty jsou nezávisle ověřeny a jsou dostupné na...

Zobrazit více

Jaké jsou zásady použití parozábrany ISOVER Vario® KM Duplex UV??

Veškeré informace jsou obsaženy v našich prospektech (Zateplení šikmé střechy a Parobrzdy Vario), případně v rámci aplikačních videí k...

Zobrazit více

U zateplení šikmé střechy je vhodnější dávat izolaci i pod krokve nebo bude stačit jen mezi krokvemi?

Jelikož dle aktuálních legislativních požadavků vychází průměrně tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše na úrovni 300 mm a běžné krove mají výšku...

Zobrazit více

Jaké jsou výhody nadkrokevního systému ISOVER?

Mezi největší výhody patří: difúzní otevřenost systému, vyšší obytný prostor v interiéru, ověřená funkce již více než 25 let (DE, AT, CH)...

Zobrazit více

Pro zateplení mezi krokvemi je lepší použít jednu silnější vrstvu anebo více slabších vrstev izolace?

Teoreticky bude dosažený výsledek stejný, ale s ohledem na praktické provedení (často jsou spáry mezi navazující vatou) doporučujeme spíše...

Zobrazit více

Je možné pokládat desky EPS přímo na asfaltové pásy?

Ano, EPS se s asfaltem dobře snáší a tak se v konstrukcích tyto materiály běžně kombinují. EPS nebylo vhodné pokládat...

Zobrazit více

Je nutné střešní fólii Fatrafol oddělit od vrstvy EPS souvislou separační textilií?

Ano, hydroizolace z mPVC se vždy od EPS oddělují separační textilií, například skelným vliesem 120 g/m2. Foliové systémy se navrhují zejména jako jednovrstvé...

Zobrazit více

Čím zateplit terasu s pochozí vrstvou − dlažba na terčích?

Zateplení terasy běžného rodinného domu se provádí zpravidla nenasákavým extrudovaným polystyrenem Styrodur 3000 CS, Styrodur 3035 CS, nebo...

Zobrazit více

Jaký je nejvhodnější výrobek a jakou tloušťku doporučujete pro zateplení šikmé střechy?

U klasického zateplení doporučujeme mezi krokve aplikovat výrobek ISOVER Unirol Profi a pod krokve výrobek ISOVER Uni. Celková tloušťka...

Zobrazit více

Jaká je nejmenší možná tloušťka spádových klínů EPS?

Spádové klíny EPS pro spádování plochy se vyrábějí s nejmenší tloušťkou 20 mm. Výjimku tvoří rozháněcí klíny EPS do úžlabí, kdy se provádějí...

Zobrazit více

Je vhodné pokládat spádové klíny EPS na ne zcela rovný povrch?

Pokládka spádových klínů na ne zcela rovný povrch se neliší od postupu u jiných izolačních desek. Obecně tedy záleží na velikosti nerovnosti. Jako vyrovnávací vrstvy...

Zobrazit více