Minerální izolace a EPS

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Počet výsledků: 67

Jak na zateplení stavebnicového systému komínů?

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem Isover NF 333...

Zobrazit více

Jak na vnější dodatečnou izolaci komínů?

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem ISOVER NF 333...

Zobrazit více

Po rozbalení vydávala vata zvláštní zápach, co s tím? Je to škodlivé?

Zápach není zdraví škodlivý. Charakteristický zápach minerální izolace je...

Zobrazit více

Platí pro šedé EPS materiály stejné požadavky jako pro bílé EPS?

Ano, pro šedé materiály platí shodné technické požadavky jako pro bílé izolační desky. Mírně rozdílná je u ETICS technologie, kdy...

Zobrazit více

Jaký je rozdíl mezi izolačními deskami
s kolmým vláknem a deskami s podélným vláknem?

Většinu produkce stavebních izolací z minerální vlny tvoří desky nebo role s podélnou orientací vláken. U fasádních zateplovacích systémů a nově i u systémů...

Zobrazit více

Jaký je rozdíl mezi EPS 100S a EPS 100Z?

Výrobky EPS 100S a 100Z se liší jen minimálně a to deklarací maximálního délkového dotvarování (stabilizace). V současné době se materiál...

Zobrazit více

Jaká je objemová hmotnost výrobku a kde tuto informaci nalézt?

Objemovou hmotnost u vláknitých izolací přímo neuvádíme, ale můžete použít charakteristickou hodnotu zatížení pro konkrétní výrobek a přepočítat si ji na...

Zobrazit více

Je vhodné použít minerální vlnu nad prostor bazénu, kde je celoročně zvýšená vlhkost?

Minerální vlna jako tepelná nebo akustická izolace je použitelná i v prostoru nad bazénem se zvýšenou celoroční vlhkostí. Nutností je ale použití...

Zobrazit více

Do jaké teploty se dají výrobky z minerální vlny použít?

Všechny stavební izolace z kamenné či skelné minerální vlny ISOVER je možné použít do teploty 200 °C.
Pro vyšší teploty (až do 700 °C) jsou použitelné...

Zobrazit více

Jak dlouho můžeme balíky MW skladovat, aby nám po jejím rozdělání z balíku vlna plně nabyla na její tloušťku?

Komprimované role skelné vlny určené do šikmých střech, příček apod., by se měly zabudovat do konstrukce co nejdříve. Po delším skladování - déle než...

Zobrazit více

Máte pro Vaše výrobky dokumenty EPD?

Environmentální produktová deklarace výrobků je dostupná u celé řady výrobků Isover.
Tyto dokumenty jsou nezávisle ověřeny a jsou dostupné na...

Zobrazit více

Jaké jsou zásady použití parozábrany Isover Vario® KM Duplex UV?

Veškeré informace jsou obsaženy v našich prospektech (Zateplení šikmé střechy a Parobrzdy Vario), případně v rámci aplikačních videí k...

Zobrazit více

U zateplení šikmé střechy je vhodnější dávat izolaci i pod krokve nebo bude stačit jen mezi krokvemi?

Jelikož dle aktuálních legislativních požadavků vychází průměrně tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše na úrovni 300 mm a běžné krove mají výšku...

Zobrazit více

Jaké jsou výhody nadkrokevního systému Isover?

Mezi největší výhody patří: difúzní otevřenost systému, vyšší obytný prostor v interiéru, ověřená funkce již více než 25 let...

Zobrazit více

Pro zateplení mezi krokvemi je lepší použít jednu silnější vrstvu anebo více slabších vrstev izolace?

Teoreticky bude dosažený výsledek stejný, ale s ohledem na praktické provedení (často jsou spáry mezi navazující vatou) doporučujeme spíše...

Zobrazit více

Je možné pokládat desky EPS přímo
na asfaltové pásy?

Ano, EPS se s asfaltem dobře snáší a tak se v konstrukcích tyto materiály běžně kombinují. EPS nebylo vhodné pokládat...

Zobrazit více

Je nutné střešní fólii Fatrafol oddělit od vrstvy EPS souvislou separační textilií?

Ano, hydroizolace z mPVC se vždy od EPS oddělují separační textilií, například skelným vliesem 120 g/m2. Foliové systémy se navrhují zejména jako jednovrstvé...

Zobrazit více

Jaký je nejvhodnější výrobek a jakou tloušťku doporučujete pro zateplení šikmé střechy?

U klasického zateplení doporučujeme mezi krokve aplikovat výrobek Isover Unirol Profi a pod krokve výrobek Isover Uni. Celková tloušťka...

Zobrazit více

Jaká je nejmenší možná tloušťka spádových klínů EPS?

Spádové klíny EPS pro spádování plochy se vyrábějí s nejmenší tloušťkou 20 mm. Výjimku tvoří rozháněcí klíny EPS do úžlabí, kdy se provádějí...

Zobrazit více

Je vhodné pokládat spádové klíny EPS na ne zcela rovný povrch?

Pokládka spádových klínů na ne zcela rovný povrch se neliší od postupu u jiných izolačních desek. Obecně tedy záleží na velikosti nerovnosti. Jako vyrovnávací vrstvy...

Zobrazit více

Jakou izolaci použít na provětrávanou fasádu a jakým způsobem ji ukotvit? Lze použít i EPS typu GreyWall?

Obecně platí, že měkčí typy výrobků (Isover Uni) je nutné klást mezi vodorovné rošty, u pevnějších typů (Isover Fassil či Isover Topsil) stačí kotvit...

Zobrazit více

Jak aplikovat desky Isover Twinner u budov, kde jsou již nutné požární pásy či celý plášť nehořlavý?

Dle ČSN 73 0810 lze výrobek Isover Twinner použít na stavby do výšky 22,5 m a nahradit tím kombinaci EPS a pásů z MW. U výšky nad 22,5 m již je nutné...

Zobrazit více

Je lepší zateplit obvodové stěny minerální vlnou nebo EPS? Jaký je rozdíl a jaké jsou maximální tloušťky použité izolace?

Na tuto otázku se jednoznačně odpovědět nedá, ve prospěch EPS (expandovaného polystyrenu) hraje roli především jednoduché zpracování, nízká hmotnost a u šedých polystyrenů...

Zobrazit více

Je možné lepit keramický obklad na fasádní desky?

Pro lepení obkladů doporučujeme z minerálních izolací používat výrobek Isover NF 333 a v případě polystyrenů výrobek Isover EPS Sokl 3000. 

Zobrazit více

Jaký výrobek je nejvhodnější do vnějších stěn dřevostaveb?

Pro konstrukce dřevostaveb se používá materiál pro tyto konstrukce speciálně vyvinut a to Isover Woodsil. Alternativně lze použít i výrobky...

Zobrazit více

Je možné zateplit fasádu izolací ve dvou vrstvách?

Ano, většina dodavatelů systémů (např. Weber) již toto řešení nabízí, má je certifikované a to především při rekonstrukcích, kde je nový izolant montován na již stávající zateplení...

Zobrazit více

Jaké jsou zásady kotvení zateplovacího systému ETICS s minerální vlnou?

Kontaktní materiály Isover TF Profi a Isover NF 333 se vždy lepí k fasádě pomocí lepidla. Isover TF Profi se lepí na terče (buchty) a po obvodě rámečkem...

Zobrazit více

Jaký druh desek Isover a jakou tloušťku použít na zateplení fasády rodinného domu?

Obecně se dá říci, že každý výrobek je unikátní a svým způsobem výjimečný. U rodinného domku vychází jako nejvhodnější varianta (u 90 % zákazníků) Isover EPS Greywall Plus (SP). V případě...

Zobrazit více

Jaké jsou zásady provádění zateplovacího systému ETICS?

Rozhodujícím dokumentem je technologický postup montáže konkrétního zateplovacího systému, který má stanoven každý dodavatel systému (např. Weber, Baumit, atd.). Dodržení tohoto postupu...

Zobrazit více

Lze Isover EPS Sokl 3000 omítat?

Isover EPS Sokl 3000 je určen pro tepelnou izolaci soklu. Desky mají vaflovou povrchovou úpravu uzpůsobenou k omítání či aplikaci obkladu.

Zobrazit více