Doplňky

Isover Vario® XtraSafe

Jednoduchá aplikace
Parozábrana Isover Vario<sup>®</sup> XtraSafe je speciálně vyvinutá fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťku sd, díky které pomáhá vlhkostnímu režimu v konstrukci.
Číst více
Skrýt

Charakteristika výrobku

Parobrzda Isover Vario® XtraSafe je speciálně vyvinutá fólie na bázi polyamidu, která kromě parotěsné funkce má navíc proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťku sd, díky které pomáhá vlhkostnímu režimu v konstrukci.

Použití

Parobrzda Isover Vario® XtraSafe je vhodná do všech konstrukcí stěn, stropů a střech. Zvláště tam, kde je nutné omezit úniky teplého vzduchu z interiéru (vzduchotěsnost) a namáhání těchto konstrukcí migrující vlhkostí z interiéru do exteriéru. Díky variabilní = přizpůsobivé propustnosti pro vodní páru dle okolních podmínek (teplota a rel. vlhkost okolního prostředí) tato parobrzda stabilizuje během roku vlhkostní režim konstrukce. V letním období podporuje vysychání zabudované vlhkosti do interiéru. Má vysoký podíl na optimalizaci vlhkostních podmínek dřevěných konstrukcí, chrání je proti degradaci zvýšenou vlhkostí (plísně). V zimním období naopak chrání konstrukci proti zvýšené relativní vlhkosti vnitřního prostředí. Parobrzda Isover Vario® XtraSafe má navíc oproti standardní parobrzdě Isover Vario® KM Duplex UV vyšší hnodnotu ekvivalentní difuzní tloušťky sd v rozmezí 0,3-25 m.

Tyto vlastnosti jsou výhodné u novostaveb, velmi pozitivní vliv mají u dřevostaveb u nevětraných a z vnější strany parotěsně uzavřených obvodových konstrukcí. U stávajících objektů, při změně jejich užívání, chrání konstrukci proti výrazným změnám v cyklu střídání vlhkosti během roku a eliminuje tak zvýšené vlhkostní namáhání. Výhodné je použití systému při obnově tepelné izolace a ostatních vrstev stávajícího střešního pláště bez požadavku přístupu z užívaného interiéru. Tj. parobrzdu lze ukládat z vnější strany přes krokve (na vnější stranu vnitřního obkladu). Parobrzda se klade rovnoběžně s okapovou hranou s přesahy 100 mm slepené lepící páskou Isover Vario® XtraTape a přichycuje se sponkami do dřevěných konstrukcí. Ke kovovým lištám ji lze připevnit pomocí pásky Isover Vario® XtraPatch. K obvodovému zdivu se parobrzda připevňuje pomocí tmelu Isover Vario® DoubleFit+. Isover Vario® XtraSafe obsahuje navíc speciální přilnavé rouno, které při kontaktu s dřevěnými krokvemi funguje podobně jako suchý zip.

Systém parobrzdy Isover Vario® přispívá k omezení výměny vzduchu mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, ovlivňuje celkovou energetickou bilanci budov. Systém parobrzdy není vhodný pro budovy s vyšším vlhkostním zatížením. V těchto případech doporučujeme použití systému vhodné parozábrany po konzultaci s odborníkem v oblasti stavební fyziky. Při dodržení podmínek konstrukčního návrhu, realizace a ověření tepelně technickým výpočtem, je životnost parobrzdy až 50 let. Jde o recyklovatelný materiál.

Balení, transport, skladování

Isover Vario® XtraSafe e je balena do rolí délky 1,5 m. Během transportu nesmí dojít k mechanickému poškození výrobků, skladování v suchu.

Klíčové vlastnosti

  • Přizpůsobivá ochrana proti vzdušné vlhkosti a kondenzátu.
  • Proměnlivě difuzně propustná – propustnost pro vodní páru.
  • Ekologická a hygienická nezávadnost.
  • Spolu s těsnicími a lepicími páskami tvoří systém parozábrany.
  • Snadná tvarovatelnost a přizpůsobivost v detailech.
  • Zvyšující přilnavost k dřevěným konstrukcím díky přilnavému rounu.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Rozměry (mm) Balení v roli (m2) Hmotnost (kg)
Tloušťka (mm)0,2 Rozměry (mm)40 000 x 1 500 Balení v roli (m2) 60 Hmotnost (kg)5,7

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy a prospekty
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Katalogy a prospekty
Brožura Prodejci Isover Vario
Katalogy a prospekty
Montážní návod - Doplňky ISOVER Vario®
Katalogy a prospekty
Montážní příručka ISOVER Vario
Archiv
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
Archiv
Technical Data Sheet 2019 Isover Vario XtraSafe
Archiv
Technický list 2019 Isover Vario XtraSafe
Technické listy
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Technické listy, EN
Technické listy, EN
Technické listy, CZ
Technické listy, CZ
Technické listy, CZ
Technické listy, CZ
Prohlášení o vlastnostech
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech, Declaration of Performance, Leistungserklärung 2013 Isover Vario XtraSafe

Mohlo by vás zajímat