Aktivity a členství

Centrum pasivního domu logo

 

Centrum pasivního domu

Členy sdružení jsou jako podporující členové architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků, a všichni ostatní odborníci se zájmem o pasivní domy. Podporující členové se podílejí na realizaci aktivit sdružení, zejména svými odbornými znalostmi a zkušenostmi, aktivně spolupracují s ostatními členy. Podporujícím členem sdružení se může stát každý, kdo splní podmínky členství.

CPD je nejvýznamnějších poradenskou organizací v oblasti osvěty a poskytování informací o pasivních domech a energeticky úsporném stavění v České republice.

Isover je členem sdružení Centrum pasivního domu.

Vizí CPD je, aby byl každý dům postaven nebo zrekonstruován v pasivním standardu.

Přejít na web

AVMI logo

 

AVMI - Asociace výrobců minerálních izolací

 Asociace výrobců minerálních izolací si vytkla za cíl pomáhat občanům a firmám v orientaci v problematice snižování energetické náročnosti budov a zlepšování komfortu a ekologičnosti bydlení.

Přejít na web

ADMD logo

 

Asociace dodavatelů montovaných domů 

ADMD sdružuje výrobce montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva.

Přejít na web

Profesní komora požární ochrany

 

Profesní komora požární ochrany 

Je sdružení fyzických a právnických osob, které působí v oblasti požární ochrany na území ČR.

Přejít na web

Svaz podnikatelů ve stavebnictví logo

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Posláním svazu je hájit zájmy členů a odvětví, zlepšovat podmínky pro podnikání a ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování, aby na něj mohly členské firmy včas reagovat ve svých podnikatelských záměrech. 

Přejít na web

Šance pro budovy

 

Šance pro budovy

Společnou iniciativou Centra pasivního domu, České rady pro šetrné budovy a Asociace výrobců minerální izolace. Reprezentuje téměř 180 významných společností napříč hodnotovým řetězcem výstavby a renovace budov. Cílem iniciativy je přispět ke kvalitní implementaci směrnice o energetické náročnosti budov v České republice, a tím k dosažení mnohočetných přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy nesou.

Přejít na web

Hospodářská komora České republiky logo

 

Hospodářská komora České republiky

Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Přejít na web

Česká rada pro šetrné budovy logo

 

Česká rada pro šetrné budovy

Isover je členem České rady pro šetrné budovy (Czech Green Bulding Council).

Mise Rady - Czech Green Bulding Council
Rada integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl.
Rada podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány, provozovány a demolovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.
Konkrétně tak činí skrze vzdělávání profesionálů a veřejnosti, skrze inspiraci zákonodárců a státní správy, skrze akcentování transparentnosti a podporou obchodních příležitostí pro firmy, které nabízí šetrná stavební řešení.
Vize - Šetrné budovy se stanou v České republice standardem.

Přejít na web

Saint-Gobain v České republice

Adfors logo

 

Saint - Gobain ADFORS CZ s.r.o.

Sokolovská 106
570 21 Litomyšl
Tel.: +420 461 651 111
Fax: +420 461 612 769

Přejít na web

sekurit-logo

 

Saint-Gobain Sekurit s.r.o.

Masarykova 1404
268 01 Hořovice
Tel.: +420 311 541 111
Fax: +420 311 541 105

Přejít na web

Glassolutions

 

GLASSOLUTIONS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,

Sklenářská 7
619 00 Brno - Horní Heršpice
Tel.: +420 543 426 111
 

Přejít na web

Weber logo

 

Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Radiová 3
102 00 Praha 10
Tel.: +420 272 701 137
 

Přejít na web

PAM logo

 

SAINT-GOBAIN PAM, s.r.o.

Tovární 388
267 01 Králův Dvůr
Tel.: +420 246 088 641
 

Přejít na web

Ecophone logo

 

Ecophon, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
Tel.: +420 220 406 580
 

Přejít na web

Rigips logo

 

Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Smrčkova 2485/4
180 00 Praha 8
Tel.: +420 226 292 224

Přejít na web