Modrozelená řešení

aplikace - modrozelená řešení

Modrozelená řešení

Zahrnují řešení pro zelené střechy, zelené fasády, modré střechy a další prvky modrozelené infrastruktury.

Modrozelená infrastruktura je síť vodních a zelených prvků budovaných v harmonii s přírodou v zastavěných oblastech. Tyto prvky se v architektuře a urbanismu využívají k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech a zlepšení klimatu. Jejich vliv na kvalitu životního prostředí, města a zdraví lidí je velmi významný a mnohými výzkumy potvrzený.

Modrá infrastruktura zahrnuje vodní prvky pro zachytávání a hospodaření s dešťovou vodou či její čištění. Spolu se zelenými prvky, tedy flórou, zvyšuje druhovou pestrost rostlin a rozmanitost stanovišť pro živočišné druhy.

Proč řešit izolaci ploché zelené střechy?

Změny počasí pozorujeme každý den všichni, přispět ke zlepšení však není nic složitého, pokud vám záleží na přírodním prostředí, dejte přírodě šanci fungovat na střeše domu a tím nahradit dome zastavěnou plochu, která byla přírodě odejmuta. Chladnější podstřeší, lepší mikroklima v okolí domu či dvojnásobná životnost hydroizolace jsou jen některé benefity, které získáme díky zelené střeše.

Prvky modrozelené infrastruktury:

 ● Vodní plochy – rybníky, jezera, přehrady, mokřady

 ● Vodní toky – řeky, potoky, vodní kanály

 ● Retenční nádrže, zasakovací plochy

 ● Zelené plochy – parky, stromy, aleje, travnaté pásy

 ● Zelené střechy – extenzivní, intenzivní, biodiverzní,...

 ● Zelené fasády

 ● Modré střechy

Výhody modrozelených řešení Isover:

ikona-estetika
Zvýšená estetická a architektonická hodnota

Výhled do zeleně, vyšší hodnota nemovitosti, propojení s přírodou

ikona - sociální interakce
Sociální interakce

 
Střešní zahrady jako prostor pro setkávání a odpočinek

ikona - zlepšení životního prostředí
Lokální zlepšení životního prostředí

Pestrá skladba rostlin, zachytávání smogu, fotosyntéza

ikona - tepelný ostrov
Redukce tepelného ostrova

 
Výrazné snížení povrchových teplot a menší akumulace tepla

ikona - voda
Nakládání s dešťovou vodou


Lokální zadržování vody, následné odpařování

ikona - zlepšení mikroklimatu
Zlepšení mikroklimatu uvnitř budov

Zvyšuje tepelnou pohodu v interiéru, zabraňuje přehřívání budov

ikona - zvuk
 
Zlepšení akustiky

 
Snižuje hlučnost prostředí a přispívá k akustickému komfortu

 

ikona - provozní náklady
Snižuje provozní náklady

Snižuje náklady na klimatizaci, zvyšuje účinnost fotovoltaických panelů, násobí životnost hydroizolace

Jaká je cena izolace ploché zelené střechy?

  • Celá extenzivní zelená střecha včetně práce osciluje okolo 1000 Kč/m2

V čem jsou naše řešení jedinečná?

Unikátním propojením běžného přístupu a inovativních materiálů. Typická řešení doplňujeme hydrofilní minerální vlnou, která vnáší do těchto řešení vyšší hydroakumualaci při celkovém vylehčení. Tím, že primárním materiálem hydrofilní minerální vlny jsou rozvlákněné vulkanické horniny, je ekologická zátěž tímto materiálem na životní prostředí je minimální. Proces průmyslového rozvláknění vychází z přirozeného rozvláknění vulkanických hornin do podoby tzv. Pellého vlasů.