Zelená střecha

Zelenou střechu si můžete pořídit, ať už stavíte nový dům či ho rekonstruujete, uprostřed města, na jeho periferii či na venkově. Dnešní zelené či vegetační střechy k oněm praktickým výhodám samozřejmě nabízejí i další atributy důležité nebo lákavé pro dnešní uživatele – třeba záhon s bylinkami, místo pro grilování či jezírko.

Podle druhů rostlin a intenzity údržby rozdělujeme vegetační střechy na tři základní typy:

 ● EXTENZIVNÍ - na nich můžete pěstovat především sukulentní rostliny rodu Sedum a Sempervivum, tedy rozchodníky a netřesky
 ● POLOINTENZIVNÍ - ta představuje přechod mezi oběma typy, obvykle zde rostou traviny či drobné keře
 ● INTENZIVNÍ - na těch najdete často trávník, ale nepřekvapí zde ani strom nebo dokonce zeleninová zahrada
     

Rozdílná je ale náročnost údržby, kterou musíte jednotlivým typům střech věnovat. U nejrozšířenějšího typu, tedy u extenzivních vegetačních střech, postačuje údržba jednou za rok. Naopak u intenzivní střechy je nutná i týdenní údržba, včetně například sekání trávy v letních měsících. 

Přejít na kompletní seznam rostlin

7 důvodů, proč říct zelené střeše ano

Vyrovnává teplotní extrémy ekologickým způsobem jako například tím, že její porost eliminuje výhřev materiálů staveb. 

Pohlcuje zvuky - vzduchovou neprůzvučnost dokáže zeleň zlepšit až o 6 dB a platí to obousměrně, zeleň tlumí zvuky zvenku i ty směřující zevnitř ven.

Tvoří kyslík a redukuje znečištění – zeleň dokáže škodlivé plyny a prach ve vzduchu díky fotosyntéze výrazně redukovat. Kvalitu vzduchu pak zeleň pozitivně ovlivňuje i díky schopnosti zvyšovat jeho vlhkost.

Dobře hospodaří s vodou – zeleň je schopná pohltit velké množství vody a částečně ji i spotřebovat. Zbylou vodu lze použít na úklid, zalévání či splachování toalet.

Prodloužení životnosti střechy – vegetace chrání izolaci střechy před klimatickými vlivy.

Poskytuje voňavý úkryt, barevný relaxační koutek, atraktivní místo pro práci i zábavu.

Můžete na ni čerpat dotaci, například díky programu Nová zelená úsporám.

Zelené střechy a desky Isover

Realizace vegetační střechy není náročná, Isover navíc nabízí moderní desky z hydrofilní minerální vlny, které dokážou ozelenit téměř každou plochou i šikmou střechu, nebo dokonce i zcela svislou stěnu.

● Desky Isover Flora nebo Isover Intense se používají v kombinaci se střešními substráty a pro svoji nízkou hmotnost je možné tyto systémy použít i pro rekonstrukce.

 ● Mezi oblíbené varianty zelených střech patří v poslední době střešní zahrada, jezírko a grill střecha Isover.

Řešení pro fajnšmekry

Fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely na zelené střeše

Fotovoltaické panely jsou jednou z možností, jak využívat obnovitelné zdroje energie. Kombinace těchto panelů a zelené střechy přináší mnoho výhod. Tou zásadní je výrazné zvýšení účinnosti fotovoltaických panelů díky nižší okolní teplotě vzduchu, ke které přispívá zelená střecha.

  +  Zelená střecha snižuje okolní teplotu a prašnost 
  +  Fotovoltaické panely mají při nižší teplotě výrazně vyšší účinnost  
  +  Různá stanoviště pozitivně ovlivňují biodiverzitu
  -   Náklady na realizaci
  -   Vyšší požadavky na únosnost tepelné izolace

biodiverzni-strecha

 

Biodiverzní zelená střecha

Biodiverzní střecha funguje v maximální harmonii s okolní faunou a flórou, zajišťuje druhovou pestrost pro drobné živočichy, hmyz a rostliny. Rozmanité prostředí, materiály a neživé prvky vytváří pestrá stanoviště pro různé druhy. Biodiverzní střecha je nenáročná na údržbu a přináší výrazné ekologické benefity.

  +  Úzké propojení s přírodou 
  +  Rozmanité prostředí vhodné pro mnoho rostlin a živočichů  
  +  Nenáročná údržba
  +  Nízké náklady na realizaci
  -   Lokálně vyšší zatížení konstrukce
  -   Pochozí pouze částečně

Zjistit více

Střešní jezírko - Isover

 

Střešní jezírko Isover

Střešní jezírko je další možností, jak nakládat s dešťovou vodou. Jedná se o zajímavý prvek, který přináší další možnosti ve využití střechy. Dle technických a finančních možností je možné realizovat mělké mokřady, hlubší jezírka pro pěstování leknínů a dalších rostlin nebo využívat ke koupání.

  +  Výrazný architektonický prvek 
  +  Zadržování vody  
  +  Biodiverzní prostředí – druhová rozmanitost rostlin a živočichů
  -   Vysoké nároky na realizaci
  -   Náročná údržba

Zjistit více