Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Střešní zahrada ISOVER

Patří mezi střechy s intenzivní střešní vegetací. Jedná se o nejnáročnější a nejnákladnější skladby vegetačních střech. Na druhou stranu je zde ale téměř neomezený výběr rostlin.

stresni-zahrada-isover

Tloušťka vegetační vrstvy zpravidla začíná na 300 mm, ale nejsou výjimkou tloušťky 500–1000 mm, zvláště pokud jsou součástí rostliny i stromy. Substrát je možné částečně nahradit hydrofilní minerální vlnou vyšší pevnosti (Isover INTENSE).

Tyto střechy mají obrovskou hydroakumulační schopnost, která se zvyšuje úměrně k množství použité hydrofilní vlny, která dokáže pojmout už v základní tloušťce 50 mm úctyhodných 45 l vody na m2. Deskami z hydrofilní vlny lze volně přejít i do střešního jezírka, které může být součástí střešní zahrady.

Intenzivní zeleň vyžaduje stálou péči a údržbu s automatickou závlahou. Plánování intenzivního ozelenění by mělo být v souladu s širší návazností na projekt budovy. Vysoké rostliny mají vliv kromě statiky také na oslunění a údržbu navazujících prostor. Nejsou zpravidla vhodné pro rekonstrukce.

isover-stresni-zahrada

Rozdíl mezi základní a upravenou skladbou je v množství hydrofilní vlny. Díky její velké nasákavosti je vhodná do retenčních střech, kde dokáže zachytit až 90 % dešťových srážek.

Takovéto množství vody ale není vhodné pro všechny rostliny, protože by mohli uhnít. Množství hydrofilní vlny by mělo tvořit maximálně polovinu vegetačního souvrství, aby bylo umožněno rostlinám dýchat kořeny. Střešní zahrada ISOVER je uzpůsobena rostlinám středoevropskému klimatickému pásmu (trvalky, keře, stromy). Při výsadbě větších keřů a stromů je nutné tyto velké rostliny stabilizovat, aby se nevyvrátili. Stabilizace se provádí např. do kari sítě položené do spodní části vegetační vrstvy.

Pokud byste rádi svoji střechu ozelenili právě střešní zahradou, nezapomeňte se ujistit, že vaše konstrukce splňuje veškeré požadavky. Poté vám již nic nebude bránit v samotné realizaci

* Orientační cena obsahuje kompletní materiál vegetačního souvrství (od hydroizolace výše), včetně rostlin a práce. Ceny desek ISOVER jsou uvedeny v samostatném ceníku.