Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Druhy zelených střech

Podle druhů rostlin a intenzity údržby rozdělujeme vegetační střechy na tři základní typy a to na extenzivní, polointenzivní a intenzivní vegetační střechy.

ISOVER - banner - vegetační plochá střecha-1200x800

Porost vegetačních střech

Na extenzivních střechách můžete pěstovat především sukulentní rostliny rodu Sedum a Sempervivum, tedy rozchodníky a netřesky. Na intenzivních vegetačních střechách najdete často trávník, ale nepřekvapí zde ani strom nebo dokonce zeleninová zahrada. Polointenzivní vegetační střecha představuje přechod mezi oběma typy, obvykle zde rostou traviny či drobné keře. Rozdílná je ale náročnost údržby, kterou musíte jednotlivým typům střech věnovat. U nejrozšířenějšího typu, tedy u extenzivních vegetačních střech, postačuje údržba jednou za rok. Naopak u intenzivní střechy je nutná i týdenní údržba, včetně například sekání trávy v letních měsících. Na seznam rostlin pro jednotlivé typy střech se můžete podívat v tomto článku.

Jak na to?

Samotná realizace ploché vegetační střechy je poměrně jednoduchá, obzvláště u extenzivních vegetačních střech. Oproti střechám s běžnou krytinou je důležitá dostatečná nosnost konstrukce, vhodná tepelná izolace a hydroizolace s atestem proti prorůstání kořínků. Další vrstvy vegetační střechy se kladou na sebe ve správném pořadí – geotextilie, hydrofilní minerální vlna, extenzivní minerální substrát a rostliny, za určitých podmínek i kalíšková folie. Skladbu vždy doplňte praným kamenivem okolo atiky a detailů.

Řešení pro šikmé střechy je také jednoduché. Vynecháte jen geotextilii, ale současně doplníte skladbu o drenážní zpomalovače, což jsou přepážky mezi deskami minerální vlny, které spolehlivě zabrání rychlému odtoku vody ze souvrství. Substrát je potřeba na šikmé ploše stabilizovat. K tomu se používají například ecorastry, tedy zpevňovače půdy, jejichž výhodou je možnost zapěstování vegetace a následná urychlená montáž.

Kam dál?

Podívejte se na díl seriálu Izolační inspektoři ISOVER o vegetačních střechách, kde se dozvíte, jaké jsou nejčastější chyby spojené s vegetačními střechami. Další informace najdete v prospektu ISOVER – Vegetační střechy nebo můžete využít bezplatnou poradenskou linku 800 476 837 (800 ISOVER) či nejremeslnici.cz.