Vizuální komfort

Jezírko ve střešní zahradě ISOVER

Střešní jezírko nemusí být zase tak náročné a nákladné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jeho hmotnost bude stejná, nebo dokonce nižší než u střešní zahrady. Nebudou zde žádné velké těžké stromy nebo košaté keře, ale pouze vodní rostliny, které zakoření i v malém množství vodního substrátu. Hydrofilní minerální vlna je ideálním materiálem právě pro tyto konstrukce.

isover-stresni-jezirko-vegetacni-strecha

Možnosti střešního jezírka jsou určeny především finančními možnostmi investora. Technicky je možné provést na střeše i hlubší jezírko, které by sloužilo ke koupání, nebo k pěstování leknínů a dalších rostlin, které potřebují větší hloubku (min. 50 cm).

Na běžné střeše ale musí stačit mělký mokřad. Základní seznam vodních rostlin je uveden na konci kapitoly Realizace. Finanční náročnost bude podobná jako u střešní zahrady.

rekapitulace-stresni-jezirko

* Orientační cena obsahuje kompletní materiál vegetačního souvrství (od hydroizolace výše), včetně rostlin a práce. Ceny desek ISOVER jsou uvedeny v samostatném ceníku.