Minerální izolace a EPS

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Počet výsledků: 9

Jaký je rozdíl mezi izolačními deskami
s kolmým vláknem a deskami s podélným vláknem?

Většinu produkce stavebních izolací z minerální vlny tvoří desky nebo role s podélnou orientací vláken. U fasádních zateplovacích systémů a nově i u systémů...

Zobrazit více

Je nutné střešní fólii Fatrafol oddělit od vrstvy EPS souvislou separační textilií?

Ano, hydroizolace z mPVC se vždy od EPS oddělují separační textilií, například skelným vliesem 120 g/m2. Foliové systémy se navrhují zejména jako jednovrstvé...

Zobrazit více

Jaká je nejmenší možná tloušťka spádových klínů EPS?

Spádové klíny EPS pro spádování plochy se vyrábějí s nejmenší tloušťkou 20 mm. Výjimku tvoří rozháněcí klíny EPS do úžlabí, kdy se provádějí...

Zobrazit více

Je vhodné pokládat spádové klíny EPS na ne zcela rovný povrch?

Pokládka spádových klínů na ne zcela rovný povrch se neliší od postupu u jiných izolačních desek. Obecně tedy záleží na velikosti nerovnosti. Jako vyrovnávací vrstvy...

Zobrazit více

Nahradí reflexní folie tl. 200 mm minerální izolace?

Nikoliv, bublinková reflexní folie sice pomáhá svojí reflexí snížit tepelné ztráty, ale zdaleka nedosahuje takových parametrů. Reflexní folie nemají...

Zobrazit více

Kolik tedy reflexní folie nahradí klasické minerální izolace?

V případě, že bude reflexní folie umístěna ve skladbě konstrukce samostatně, má dle nezávislého výpočtu v CSI, v tloušťce 30 mm tepelný odpor...

Zobrazit více

Funguje reflexe či nikoliv?

Z fyzikálního hlediska určitě ano, nicméně reflexivní vlastnosti mají smysl v případě vysokého rozdílu teplot, což je důležité například u...

Zobrazit více

Proč se reflexní folie používají?

Nejčastěji je to z důvodu potřeby parotěsné vrstvy - kovové parozábrany jsou vhodné řešení. Reflexe materiálu je přidanou hodnotou, kterou zákazník může využít.

Zobrazit více

Jakým způsobem se šíří teplo?

Teplo je energie a šíří se 3 způsoby: vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí), sáláním (radiací). Tyto tři způsoby šíření tepla se...

Zobrazit více