2 min

VÝBĚR VHODNÉHO ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH STŘECH

Před výběrem konkrétní skladby vegetační střechy je nutné zamyslet se, jestli je vůbec technicky možné takovouto úpravu provést.

Je důležité ujasnit si zejména následující aspekty:

Sklon střechy

Nosnost střechy

Orientace ke světovým stranám

Sluneční a dešťové zastínění

Přítomnost vodovodní přípojky na střeše

Možnosti odvodnění střechy

Teplota a rychlost vzduchu vyústek vzduchotechniky

Přístupnost střechy pro následnou údržbu

Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou ISOVER mají výrazně menší nároky na vlastnosti střechy než konvenční skladby se substráty. Pro svoji velmi nízkou hmotnost je možné realizovat vegetační střechu i u rekonstrukcí, kde je nepříliš dobrá statika. 

Na vegetační střeše se desky z hydrofilní vlny obvykle kombinují se substráty v poměru 1:1, výjimečně ale i v jiných poměrech. Na obrázku je vidět použití do truhlíků čistě s minerální vlnou. Podobný systém s intenzivním substrátem by kvůli statice nebylo možné vůbec provést.

isover-vyber-vegetacni-strechy

Doporučené tloušťky vegetační vrstvy a vrstvy volné vody (jezírka)

Zelená střecha

isover-vegetacni-strechy-mocnost-souvrstvi
isover-vegetacni-strechy-mocnost-souvrstvi-vrstva-vody

Závěr

Pokud se rozhodnete ozelenit střechu, nezapomeňte vzít v potaz jak klimatické podmínky, tak vlastnosti vaší konstrukce.

Nebojte se do tohoto projektu jít, na výběr máte z celé škály možností, jak zelenou střechu zkonstruovat například jako úspornou střechu, louku nebo zahradu a konstrukci si můžete zpříjemnit doplněním jezírka či grilu.