Výběr vhodného řešení vegetačních střech

Před výběrem konkrétní skladby vegetační střechy je nutné zamyslet se, jestli je vůbec technicky možné takovouto úpravu provést.

isover-vegetacni-sikme-strechy-1200x800.jpg

Je důležité ujasnit si zejména následující aspekty:

Sklon střechy

Nosnost střechy

Orientace ke světovým stranám

Sluneční a dešťové zastínění

Přítomnost vodovodní přípojky na střeše

Možnosti odvodnění střechy

Teplota a rychlost vzduchu vyústek vzduchotechniky

Přístupnost střechy pro následnou údržbu

Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou ISOVER mají výrazně menší nároky na vlastnosti střechy než konvenční skladby se substráty. Pro svoji velmi nízkou hmotnost je možné realizovat vegetační střechu i u rekonstrukcí, kde je nepříliš dobrá statika. 

Na vegetační střeše se desky z hydrofilní vlny obvykle kombinují se substráty v poměru 1:1, výjimečně ale i v jiných poměrech. Na obrázku je vidět použití do truhlíků čistě s minerální vlnou. Podobný systém s intenzivním substrátem by kvůli statice nebylo možné vůbec provést.

isover-vyber-vegetacni-strechy

Doporučené tloušťky vegetační vrstvy a vrstvy volné vody (jezírka)

Zelená střecha

isover-vegetacni-strechy-mocnost-souvrstvi
isover-vegetacni-strechy-mocnost-souvrstvi-vrstva-vody

Závěr

Pokud se rozhodnete ozelenit střechu, nezapomeňte vzít v potaz jak klimatické podmínky, tak vlastnosti vaší konstrukce.

Nebojte se do tohoto projektu jít, na výběr máte z celé škály možností, jak zelenou střechu zkonstruovat například jako úspornou střechu, louku nebo zahradu a konstrukci si můžete zpříjemnit doplněním jezírka či grilu.