Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Úsporná střecha ISOVER

Jsou nenáročné na údržbu a také jsou cenově nejdostupnější. Úsporná střecha je vhodná i pro rekonstrukce, takže pokud máte nevyužitou plochou střechu, je tohle jedna z cest, jak ji nyní zrekonstruovat.

isover-nakres-usporna-strecha

Nejčastějším typem ozeleněných střech jsou právě tyto skladby s nízkou extenzivní vegetací. Ideální jsou pro ně nízké trsovité rostliny, které se samovolně plošně rozrůstají a regenerují. Mezi doporučenou květenu patří rozchodníky, netřesky a další rostliny, které se zvládnou vypořádat s extrémními podmínkami – dlouhotrvajícím suchem, větrem a přímým slunečním zářením. Obvyklá skladba ze sortimentu ISOVER sestává z jedné desky ISOVER Flora (50 mm) a slabé vrstvy substrátu (30 mm). V případě velmi malého sklonu střechy (0–2°) je doporučeno použít drenážní fólii jako ochranu proti přemokření.

Základní skladbu je možné použít i bez výpočtu na ozelenění garáží, pergol a jiných menších střech s plochou do 50 m2 se sklonem min. 2–4°, pokud tyto střechy nejsou vystaveny zvýšenému působení větru.

Nejmenší nebezpečí zvýšeného působení větru je především v městské zástavbě, kde je střecha od větru chráněna okolními budovami, stromy apod. U střech větších rozměrů, složitějších tvarů, nebo umístěných u otevřených ploch s větší intenzitou větru je nutné provést výpočet stability a drenážní kapacity. Pro zvýšení odolnosti proti sání větru se používají stabilizační gridy. Pro zvýšení drenážní kapacity se používají doplňkové plošné drenáže, jak je naznačeno v upravené skladbě úsporné střechy.

isover-rekapitulace-usporna-strecha

Vegetační střechy umí oživit jednotvárné budovy a nabízejí celou řadu výhod v podobě ochlazování vzduchu, výroby kyslíku, regulace vlhkosti vzduchu či absorpce prachu.

Orientační ceny obsahují kompletní materiál vegetačního souvrství (od hydroizolace výše), včetně rostlin a práce. Ceny desek ISOVER jsou uvedeny v samostatném ceníku.