Akustická izolace
Tepelná izolace
Vizuální komfort

Střešní louka ISOVER

Skladby s polointenzivní vegetací jsou stále ještě nenáročné na údržbu, ale umožňují osázet i širší spektrum rostlin. Na rozdíl od Úsporné střechy lze základní variantu této střechy použít prakticky všude, kde to dovolí únosnost střechy.

isover-stresni-louka

Nejčastějším typem zeleně jsou právě společenstva bylin a trav. Tloušťka vegetační vrstvy pro zakořeňování rostlin se pohybuje mezi 200–300 mm. Desky ISOVER FLORA by měly tvořit přibližně polovinu této výšky. Zasypávají se vrstvou substrátu ve výšce minimálně 100 mm, podle náročnosti rostlin a architektonického řešení. V případě velmi malého sklonu střechy (0–2°) je doporučeno použít drenážní fólii jako ochranu proti přemokření. Tato skladba je po ověření statické únosnosti vhodná i pro rekonstrukce.

Základní variantu této střechy lze mít prakticky všude, kde to dovolí únosnost střechy, je ovšem nutné provést statický výpočet, zejména pokud se jedná o rekonstrukce. Deska z hydrofilní vlny o tl. 100 mm může dostatečně odvodnit větší plochu než 50 m2. 

Ochrana před sáním větru

Přitížení 100–200 mm substrátu je obvykle dostatečné pro odolávání sání větru ve větrných oblastech 1–3.

Pokud ale přesto je potřeba účinněji odvést vodu a stabilizovat proti působení větru, skladba se doplní o čistě drenážní nopovou fólii a z vrchní strany stabilizuje netlející sítí.

isover-stresni-louka

* Orientační cena obsahuje kompletní materiál vegetačního souvrství (od hydroizolace výše), včetně rostlin a práce. Ceny desek ISOVER jsou uvedeny v samostatném ceníku.

Pro další informace k vegetačním střechám se podívejte na naše další články jako například na požadavky na konstrukci střechy nebo na odvádění přebytečné vody ze střechy a její další využití.