Je vhodné použít minerální vlnu nad prostor bazénu, kde je celoročně zvýšená vlhkost?

Minerální vlna jako tepelná nebo akustická izolace je použitelná i v prostoru nad bazénem
se zvýšenou celoroční vlhkostí. Nutností je ale použití parozábrany se zvýšeným faktorem difuzního odporu a také pečlivé provedení na stavbě.