Do jaké teploty se dají výrobky z minerální vlny použít?

Všechny stavební izolace z kamenné či skelné minerální vlny Isover je možné použít
do teploty 200 °C.


Pro vyšší teploty (až do 700 °C) jsou použitelné výrobky ze sortimentu technických izolací (např. OrstechFireprotect apod.)