Požární odolnost

Požární bezpečnost zateplovacích výrobků

Revidovaná ČSN 73 0810, která zpřesňuje a doplňuje další kmenové a navazující požární normy řady 73 08.., platí již od dubna 2009, respektive její změna Z1 od května 2012. Zejména v oblasti vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS (External Thermal Insulation Composite System) došlo oproti předchozímu stavu k řadě změn a zpřesnění. Především s ohledem na zvyšující se tloušťky izolantů se jako standardní řešení (podobně jako v Německu a Rakousku) u budov pro bydlení zavádí vzájemná kombinace izolantů, tj. pěnového polystyrenu a minerální izolace.

isover-pozarni-bezpecnost
isover-pozarni-bezpecnost-1200x800.jpg

 

Technická podpora - Pavel Rydlo

 

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.