Jaká je vhodná minerální vlna do protihlukové stěny či předstěny?

V případě protihlukových stěn se nejlepších výsledků dosahuje s výrobkem Isover Fassil. Alternativně lze použít i výrobek Isover Aku.
O vhodnosti jednoho či druhého výrobku rozhoduje typ konstrukčního řešení.