Jaká je vhodná minerální vlna do protihlukové stěny či předstěny?

V případě protihlukových stěn se nejlepších výsledků dosahuje s výrobkem ISOVER Fassil.
Alternativně lze použít i výrobek ISOVER Aku.
O vhodnosti jednoho či druhého výrobku rozhoduje typ konstrukčního řešení.
 

DÁLE VÁS MŮŽE ZAJÍMAT