Jak zespodu alespoň částečně odhlučnit strop?

V případě vzduchové neprůzvučnosti (snížení hlasitosti mluvení, hudby atd. od pokojů nad stropem) toho lze velmi účinně dosáhnout sádrokartonovým podhledem s minerální izolací.

Pokud je pouze kročejová neprůzvučnost (jsou slyšet otřesy, kroky, atd.) je však jediným účinným řešením úprava konstrukce podlahy nad stropem na plovoucí podlahu s kročejovou izolací.