Jak řešit izolaci nepochozího případně pochozího stropu a jaký výrobek použít?

Nepochozí stropy se řeší jen prostým položením minerální izolace ISOVER Orsik či ISOVER Domo Plus na stropní konstrukci.
U pochozích stropů je možné na původní strop aplikovat systém ISOVER Stepcross který byl pro tyto účely vyvinut a zdarma provádíme i kalkulace potřebného materiálu. Jak se systém aplikuje je vidět na našem montážním videu či v našem katalogu izolace podlah.
Důležité je u obou typů mít pod tepelnou izolací parotěsnou vrstvu, ať ve formě původní parotěsné konstrukce (např. betonovou vrstvu o tl. min. 50 mm) či ve formě nově osazené parozábrany, například ISOVER Vario® KM Duplex UV či ISOVER Vario® Xtrasafe.
Standardně se celková tloušťka izolace ve stropech nad vytápěným podlažím pohybuje na úrovni 250 mm či více.

DÁLE VÁS MŮŽE ZAJÍMAT