Tepelná izolace

Zateplení stropu půdy

Při zateplování stropu půdy je potřeba vzít v potaz nejenom skladbu střechy samotné, ale také ostatní části konstrukce, které chrání před únikem tepla do exteriéru. Podíváme se, jak na dodatečnou izolaci této části domu a které aspekty je potřeba při přestavbě zvážit.

Izolace šikmé střechy

Ekonomický přínos

Před realizací zateplení je nutné pečlivě zvážit ekonomický přínos tohoto kroku, jelikož zateplení stropu půdy velmi úzce souvisí i se zateplením ostatních obalových konstrukcí. Je logické, že pokud je starý dům z plných pálených cihel s tloušťkou zdiva 450 mm bez dodatečného zateplení (což odpovídá cca 15 mm minerální izolace Isover), je nutné zaizolovat nejenom strop ale i fasádu. Celkový přínos 240 mm minerální izolace na stropě by byl velmi znehodnocen v porovnání s 450 mm zdiva z plných pálených cihel původní fasády (15 mm izolace). Na fasádu by v tomto případě měla být použita také minerální izolace a to o tloušťce 160 mm (například izolace Isover NF 333).

Aplikace tmelu

Použití parozábrany

Zateplení stropu však sebou přináší i úskalí ve formě použití podhledu (pod budoucím zatepleným stropem - pokud to lze) či přímo pod minerální izolaci kladenou na strop.

U staveb s železobetonovou stropní konstrukcí, která nevykazuje vady či praskliny, lze často konstatovat, že tato konstrukce je sama o sobě do jisté míry parotěsná. V případě, že konstrukce parotěsnou funkci plní, je použití další parozábrany zbytečné (do jaké míry je původní konstrukce parotěsná lze zjistit pomocí Blower door testu).

V ostatních případech (trámové stropy, stropy vykazující praskliny a poruchy atd.) je ale parozábrana nutná vždy. V těchto případech lze použít například chytrou parobrzdu Isover Vario® KM Duplex UV, která vyjma parotěsné funkce nabízí i další významné výhody.

Isover Vario® KM Duplex UV
Isover Vario® MultiTape SL+
Isover Vario® KB1
ISOVER Vario DoubleFit+

Závěr

V posledních letech se i původně nevyužívané půdní prostory mění v prostory bytové a dodatečná tepelná izolace se používá až následně při této přestavbě.

V případě, že však takovou přestavbu v nejbližších 1-2 letech neplánujete, zamyslete se, kolik tepla a samozřejmě i financí lze ušetřit jen položením minerální izolace na současný strop, neboť to mohou být významné úspory s návratností do 5 let.