Izolace stropu a podhledu

Izolace se do stropů a podhledů aplikuje především z důvodu akustického či tepelného, v některých případech je třeba i obojí. Volbou vhodného typu a tloušťky dosáhneme významného zlepšení oproti stropům či podhledům bez izolace.