Produkty Isover pro dřevostavby

Základem je dřevo, to tvoří jen samotnou kostru dřevostavby. Je ale třeba se soustředit i na další materiály, které vytvoří komplexní řešení celé konstrukce dřevostavby.

Kamenná a skelná vlna

Kamenná a skelná vlna mají podobné vlastnosti i postup výroby. Jedinou odlišností je, že při výrobě kamenné vlny se používají horniny (čedič, diabas, vysokopecní struska a recyklát), při výrobě skelné vlny logicky až 80 % recyklátu skla.

Kamenná a skelná vlna

Kombinovaný izolant

Isover vyvinul speciální grafitový izolant z pěnového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken. Tato kombinace využívá nejlepší vlastnosti obou izolantů – výbornou tepelnou účinnost grafitového polystyrenu a zvýšenou požární odolnost minerální vlny.

Produkty ISOVER pro dřevostavby - kombinovaný izolant

Pěnový expandovaný polystyren

Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí vypěňováním pevných perlí zpěňovatelného polystyrenu působením syté vodní páry do bloků, které se následně řežou na jednotlivé desky. Struktura EPS obsahuje 98 % vzduchu a izolační vlastnosti udržuje nezměněné po celou dobu své životnosti.

 

Mezi hlavní výhody patří výborný součinitel tepelné vodivosti (šedý EPS), nízká hmotnost, dobré mechanické vlastnosti, jednoduché zpracování a cenová dostupnost. Hodí se i pro zateplení podlah na terénu.

Produkty ISOVER pro dřevostavby - pěnový expandovaný polystyren

Pěnový expandovaný polystyren perimetrický

Podobně jako klasický polystyren se i tento vyrábí zpěňováním perlí zpěňovatelného polystyrenu, v tomto případě ale při vyšším tlaku do forem. Tato technologie umožňuje intenzivnější svaření perlí, a tím dosažení nižší nasákavosti než u běžného bílého či šedého EPS. Izolační desky se používají pouze na izolaci soklů a spodní stavby.

Produkty ISOVER pro dřevostavby - pěnový expandovaný polystyren perimetrický

Pěnový extrudovaný polystyren

Na výrobu extrudovaného polystyrenu (XPS) se používá podobná surovina jako na EPS, rozdíl je ale v systému vypěňování. Na rozdíl od EPS se XPS vyrábí tzv. extruzí, tj. vytlačováním.

 

Mezi jeho hlavní výhody patří vysoká pevnost a minimální nasákavost. V dřevostavbách se používá pro izolaci soklu, hlubokých podzemních stěn, izolaci překladů a tepelných mostů. Lze jej aplikovat i v interiérech

 

Při izolování soklu je nutné používat pouze desky s profilovaným povrchem a rovnými hranami.

Produkty ISOVER pro dřevostavby - pěnový extrudovaný polystyren

Parobrzdy Vario®

Po úspěšné druhé generaci fólie Isover Vario® Duplex UV představujeme třetí generaci této fólie. Nová fólie Isover Vario® XtraSafe fungující na bázi polyamidu s proměnlivou hodnotou ekvivalentní difúzní tloušťky. 



Její účinnost je vyšší, difúzní odpor v „uzavřeném“ stavu je 25 m.



Systém Vario® XtraSafe obsahuje i doplňky pro snadnou montáž – pásku na plošné lepení Isover Vario® XtraTape, pásku na lepení ke konstrukcím Isover Vario® XtraPatch (dříve Isover Vario® XtraFix) a lepicí tmel Isover Vario® XtraFit.

Produkty ISOVER pro dřevostavby - parobrzdy VARIO
Produkty ISOVER pro dřevostavby