Akustická izolace
Tepelná izolace

Realizace dřevostavby - vnitřní konstrukce

Víte, že u vnitřních konstrukcí dřevostaveb je důležitá akustika? 

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce - ISOVER

Izolace desky

Tepelná izolace desky je možná jak pod deskou, tak i nad ní. Nerovnosti hydroizolačního souvrství se řeší vyrovnávacím podsypem (Rigips) a na něj pokládkou desky, např. RigiStabil tl. 12,5 mm. Následuje tepelná izolace, a to buď již zmíněný XPS, nebo vzhledem k nižšímu zatížení je možné použít i EPS (100150200), a to jak bílý, tak šedý.

 

Volba vždy závisí na součtu zatížení a povaze roznášecí vrstvy.

 

V případě betonové či anhydritové desky se na EPS aplikuje separační fólie. Při suchém procesu se přímo na EPS aplikují vždy dvě desky, např. RigiStabil tl. 20 mm.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Izolace podlahové části

Podlahové rošty lze vyplnit minerální vlnou Isover. V případě Crawl Space není nutné používat nenasákavé izolace typu extrudovaný nebo perimetrický polystyren.

Příčky a stěny se montují k nosnému roštu, teprve pak se podlaha zaklopí deskovou konstrukcí.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Předstěny

Předstěny v dřevostavbě se osvědčují především z hlediska eliminace prostupů skrze vzduchotěsnou rovinu. V rovině předstěny se proto realizuje většina rozvodů a zároveň umístěná tepelná izolace, např. Isover Multiplat 35 nebo Isover AKU.

Dále pomáhají překrývat tepelné mosty hlavní obvodové konstrukce, zvyšují požární odolnost a zlepšují akustické vlastnosti konstrukce.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Podlahy

Podlahy vnímáme ve dřevostavbách především s ohledem na jejich akustické vlastnosti. Řešení kročejové neprůzvučnosti je podceňováno, ale na komfort bydlení má značný vliv. Většina skladeb podlah je založena na kročejové izolaci z elastifikovaného EPS, např:. Isover Rigifloor 4000, nebo minerální vlny, např. Isover T-PTDPT.

 

Roznášecí vrstvu zpravidla ve dřevostavbě tvoří sádrokartonové desky RigiStabil nebo desky OSB.

 

Aplikovat lze i skladby s betonovou či anhydritovou mazaninou. Pochozí vrstva pak dotváří interiérový dojem a reaguje na individuální požadavky uživatele. Můžeme se setkat i s násypem aplikovaným na záklop stropu kvůli přitížení podlahy. Při řešení nesmíme opomenou pružné napojení pomocí pásků Isover N/PP.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Příčky

Příčky zabezpečují nejen členění půdorysu, ale i akustické oddělování prostorů. Proto jsou na ně kladeny různé požadavky. Můžeme se setkat s posuvnými příčkami, ale v naší historii se osvědčily spíše pevné. V dřevostavbách jsou reprezentovány dvěmi technologiemi.

 

První zastupují pozinkované ocelové profily CW a v druhé variantě je nahrazují dřevěné profily.

 

Výplň zajišťuje minerální vlna, např. Isover AKUOrsik, nebo skelná vlna, např. Isover EVOPiano. Konstrukce se zpravidla oplášťuje sádrokartonovými deskami, např. RigiStabil.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Podhledy

Podhledy jsou často velice dominantním prvkem interiéru. Pomáhají zlepšovat vzduchovou neprůzvučnost stropních konstrukcí spolu se skelnou vlnou, např. Isover Multiplat 35, a často zakrývají různá vedení.

 

Vhodné je využít systémové řešení včetně detailů napojení na svislé konstrukce tak, aby se eliminovaly akustické mosty.

 

Podhledy pomáhají též zlepšovat požární odolnost nosných stropních konstrukcí, např. Isover AKU.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce- ISOVER

Zateplení střechy

Standardní zateplení střešní konstrukce se realizuje mezi krokve a pod krokve. Velice vhodná pro aplikaci mezi krokve je skelná vlna, např. Isover Unirol Profi.

Druhou vrstvu je možné realizovat z čedičové vlny, např. Isover UNI. Nedílnou součástí je parozábrana, např. Isover Vario® XtraSafe, která by měla být aplikována co nejblíže interiéru.

Systémové řešení, v podobě krokvových závěsů nalezneme například u firmy Rigips, které mají speciální úchyty pro parozábranu.

Realizace dřevostavby - Vnitřní konstrukce - ISOVER