Tepelná izolace

Systém Isover StepCross

Úsporným řešením při zachování tepelně izolačních, odkladových i pochozích vlastností půdy je kombinace minerální vaty a EPS. Nový systém Isover StepCross využívá pevnosti EPS trámců v kombinaci s tepelnou účinností měkčích desek z minerálních vláken. 

Isover StepCross

Zateplení podlahy půdy patří mezi nejefektivnější a přitom často opomíjené použití tepelné izolace v domě. Teplo stoupá vzhůru a v případě nezateplené podlahy se nám hromadí v půdním prostoru. Jestliže tento prostor využíváme k bydlení, máme izolaci ve střešní rovině a není nutné podlahu půdy izolovat. Pokud ale půdu nevyužíváme, nebo nám slouží pouze jako sklad běžně nepoužívaných věcí v domě, měli bychom tuto podlahu dostatečně odizolovat.

Minimální tloušťka tepelné izolace pod nevytápěnou půdou je 140 mm.

Isover StepCross

Skladba systému StepCross:

Záklop OSB desek, případně fošen

Montážní prkno o šířce 100 mm

Výplňová minerální vlna o formátu 600 x 1200 

Na parotěsnou zábranu se připraví nosná část z tvrzeného pěnového polystyrenu (konstrukční trámky a nosný kříž) a vzájemně se slepí PUR lepidlem. Do takovéhoto roštu se následně klade minerální tepelná izolace (Isover Uni či Isover Orsik), která se na závěr přiklopí pochozími OSB deskami, které se šroubují do montážního prkna lepeného na EPS rošt.

Dnes doporučené (v brzké době však základní) tloušťky izolací začínají na 200 mm. Na této tloušťce začínají i skladby systému Isover StepCrossEPS Kříže ze speciálního tvrzeného polystyrenu a i nosné trámky jsou k dispozici v tloušťkách 200-300 mm.

Shrnutí

Systém Isover StepCross je ideálním řešením pro zateplení podlahy neobývané půdy. Aplikace systému je jednoduchá a dokážete jej snadno sestavit svépomocí.

Je také ideálním v případě, že byste v budoucnu zvažovali půdu obývat - systém Isover StepCross se lehce rozebírá a izolace z něj se může následně použít na zateplení střechy. 

Zateplete půdu rychle, bez tepelných mostů a s minimálním zatížením stropu s naším systémem Isover StepCross