Tepelná izolace

Jak na Isover StepCross - systém zateplení pochozí půdy

Isover StepCross

Ve videu se dozvíte, jak nejlépe zateplit podlahu půdy s využitím izolačního systému Isover StepCross. Návod je vhodný pro obytné a plně pochozí půdy. 

 

 

Postup montáže a nejčastější chyby

Správný materiál

Prvním krokem je výběr správné izolace z široké nabídky společnosti Isover. Pro izolaci podlahy půdy se nejčastěji využívají čedičové desky Isover Uni či Orsik.

Zajištění parotěsnosti

Před montáží je nutno zajistit parotěsnost celé půdy, pokud již není zajištěna, parozábranou Isover Vario KM Duplex a doplňky.

- POZOR: Podlahu zbavte všech nečistot, které by mohly parozábranu protrhnout. Části parozábrany by se měly překrývat s přesahem minimálně 10 cm a je nutné je přelepit páskou a u stěn tmelem, aby byla zajištěna parotěsnost v celém rozsahu podlahy.

Položení nosných křížů a trámů

Prostor osadíme od krajů polystyrénovými kříži, které spojíme s polystyrénovými trámci. Výšku křížů a trámců si zvolíte sami dle plánované tloušťky izolace. 

- POZOR: Mezi kříže vkládáme vždy pouze dva trámce, jinak systém ztratí stabilitu.

Lepení spojů PUR lepidlem

Pro lepší manipulaci můžeme slepit spoje křížů a trámců nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou (např. Thermo Kleber Wood).

Rozměry roštu a dorovnání

Vzniklý rošt by měl mít mezi jednotlivými trámci prostor 590 mm, abychom do něj mohli snadno vkládat izolaci o šířce 600 mm (Isover ORSIKIsover UNI). Pokud půda nemá rovný povrch, můžeme trámce zbrousit a tím rozdíly u hotové podlahy vyrovnat.

Položení montážních prken

Prkna o šířce 100 mm položíme na rošt s naneseným lepidlem a necháme nejméně hodinu schnout. Pro přelepení roštu montážními prkny použijeme po celé jeho délce PUR lepidlo. Pro lepší slepení můžeme prkna zatížit.

Vložení izolace

Při vkládání izolací Isover Orsik nebo Isover Uni nemusíme upravovat rozměry desky - doporučujeme položit dvě vrstvy na vazbu.

Překrytí spojů

Druhou vrstvu desek pokládáme tak, aby byly zakryté spoje izolací v první vrstvě - překryvu dosáhneme rozpůlením krajní desky.

Vyplnění zbylých prostor

Nezapomeňte vyplnit izolací i prostor mezi kříži a mezeru u boční stěny.

- POZOR: Vždy je lepší uřezat o centimetr větší kus, který vpasujete do mezery, než riskovat, že v izolaci zůstanou mezery.

Zaklopení systému

Zaklopení systému je doporučeno pomocí OSB desek tloušťky 22 mm na pero-drážku, případně pomocí fošen.

Zajištění stability

Pro zajištění stability je nutné záklop přichytit vruty 4 × 45 mm, 4-5 ks na bm.

 

 

Závěr

Zateplená plně pochozí půda bez tepelných mostů je hotová. Dobrá práce! Díky EPS trámcům v kombinaci s tepelnou izolací čedičové vlny získáte zateplení bez tepelných mostů, které minimalizuje zatížení stropu.

Další informace k zateplení podlahy půdy můžete najít v článku k systému Isover StepCross nebo v prospektu k izolaci podlah.

Kalkulace pochozího zateplení systémem Isover StepCross
  • Current Kontaktní údaje
  • Technické údaje
  • Odeslání kalkulace

Kontaktní údaje - potřebné pro komunikaci

Jméno a příjmení
Adresa