Tepelná izolace
4 min

KTERÝ POLYSTYREN JE TEN SPRÁVNÝ?

Pěnový polystyren (EPS) patří ve stavebnictví pro své unikátní vlastnosti již desítky let mezi osvědčené izolační materiály. Existuje celá řada typů polystyrenu, a proto je dobré si připomenout, který typ je pro jakou konstrukci optimální použít.

 

Technická podpora - Ing. Pavel Rydlo

 

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

 

Pěnový polystyren se vyrábí vypěňováním vstupní suroviny (perlí) působením syté vodní páry. Tím perle zvětší svůj objem až padesátinásobně a uvnitř každé z nich vznikne jemná buněčná struktura. Napěněné perle se svařují do kompaktního bloku a pak dále řežou na jednotlivé desky.

 

Výsledná objemová hmotnost EPS se pohybuje mezi 10 a 35 kg/m3 a je zásadní zejména pro pevnostní vlastnosti konečného výrobku.

 

Pěnový polystyren EPS se ve stavebnictví používá nejvíce tam, kde se využijí jeho pevnostní parametry, tj. zejména pro podlahy, fasády a ploché střechy. Z tohoto pohledu se podíváme i na jednotlivé vyráběné typy.

Který polystyren je ten správný? Fritz Stastny

Pěnový polystyren byl vynalezen náhodou

Vynález (či přesněji řečeno vznik) pěnového polystyrenu se pojí s osobou brněnského rodáka Fritze Stastneho. V roce 1949 zkoumal jako vývojový pracovník firmy BASF houževnaté plasty a připravoval a testoval nové směsi.

Jednu ze směsí, které přechovával v plechových krabičkách od krémů na boty, odložil pravděpodobně z nepozornosti do ještě nevychladlé trouby a odešel domů. Když se ráno vrátil do laboratoře, víčko plechové krabičky se nacházelo na patnáct centimetrů vysokém sloupku z jakési nové, lehké hmoty. Pěnový polystyren byl na světě.

Podlahy

Použití polystyrenu v podlahách se řídí tím, zda má podlaha zvukově izolovat. Pro podlahy bez nároků na kročejový útlum se využívají desky různých pevností a pro různá zatížení, zejména EPS 100 nebo 150.

 

Výhodnější je ale použít šedé desky, nejčastěji ISOVER EPS Grey100, se zvýšeným izolačním účinkem.

 

Při požadavcích na kročejový útlum je u obou typů nutno provést vícevrstvou izolaci (zkombinovat tvrdé a měkké izolační desky). Desky jsou vhodné pro izolační vrstvy velkých tlouštěk pro energeticky úsporné domy. 

Má-li podlaha izolovat kročejový hluk, používají se tzv. elastifikované desky. Pro neprůzvučnost těžkých plovoucích podlah obytných i kancelářských budov se používá EPS Rigifloor 4000, který dokáže v konstrukci těžké plovoucí podlahy zajistit snížení hladiny kročejového hluku o vynikajících 28–35 dB.

isover-polystyren-sede-desky-eps

Fasády

Pěnový polystyren je pro kontaktní zateplení fasád dominantním materiálem. Z požárního hlediska se pro vyšší objekty kombinuje s minerální izolací. Nejčastěji se používá bílý EPS 70F a šedý, izolačně účinnější EPS Greywall a Greywall Plus.

Pro objekty s výškou 12–22,5 m je standardní provedení střídání tepelné izolace EPS s pásy minerální izolace šíře 900 mm. Nové, zjednodušené řešení pomocí sendvičových desek ISOVER Twinner (základnírohovézakládací desky), které se skládají z šedého jádra EPS krytého vrstvou minerální izolace, zabrání vzniku trhlin na povrchu fasád a zajistí vyšší požární bezpečnost.

 

ISOVER Twinner je jedinečným produktem firmy Isover umožňující provést u těchto objektů souvislé zateplení bez dalších vložených vodorovných či svislých požárních pásů.

 

Pro vysoce difuzně otevřené konstrukce se vyrábějí speciální typy EPS s mikroperforací (OPEN, CLIMA), které v kombinaci s vhodnými lepidly, stěrkami a omítkami zajišťují maximální dýchání fasády.

isover-izolace-fasady-deskami-twinner

Sokl a spodní stavba

Pro spodní stavbu a oblast soklu, tj. část přímo ve vlhkém prostředí nebo s dosahem odstřikující vody, se používají mrazuvzdorné izolační desky vyráběné v růžovém provedení, aby na stavbách nedocházelo k záměnám.

 

Desky pro lepení a omítání ISOVER EPS Sokl 3000 jsou opatřeny vaflovou strukturou povrchu, aby běžná lepidla pro fasády měla zajištěnou výbornou přídržnost. Desky se mohou používat do hloubky max. 3 m. 

isover-desky-eps-izolace-fasady

Ploché střechy

Pro ploché střechy se používají zejména bílé typy EPS ISOVER s požadovanou pevností v tlaku, nejčastěji EPS 100150 a 200 kPa. To umožňuje na střeše provádět běžnou údržbu a další práce bez rizika rozšlapání tepelné izolace. Pro lepší izolační vlastnosti se dá využít také EPS Grey 100, u kterého je ale nutné aplikaci a skladování provádět s ohledem na teplotní zatížitelnost max. 70°C. Na takto pevnou izolaci ploché střechy je možno instalovat solární elektrárny a další technologie.

Pro lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu se používají systémová řešení SG Combi Roof s požární odolností nejčastěji REI 30. V takovém případě se na trapézový plech pokládají dvě desky minerální izolace tl. 30 mm s provázáním spár a nahoru pak pevná deska ISOVER EPS 100, 150 nebo 200 kPa. K dispozici jsou i spádové klíny pro vyspárování střech.

isover-schema-vyroba-penoveho-polystyrenu_0.jpg

Závěr

Pěnový polystyren je dlouhodobě osvědčeným materiálem používaný pro své vynikající vlastnosti ve všech státech s vyspělým stavebnictvím. Dominantní místo zaujímá v aplikacích, kde se využije zejména kombinace jeho izolačních schopností a pevnostních parametrů. 

V současné době máme širokou nabídku systémových řešení řady konstrukcí jako  například SG Combi Roof pro ploché střechy, ISOVER Twinner pro fasády, ISOVER Stepcross pro zateplení půd a X-Tram pro nadkrokevní izolace.