Tepelná izolace

Který polystyren je ten správný?

Pěnový polystyren (EPS) patří ve stavebnictví pro své unikátní vlastnosti již desítky let mezi osvědčené izolační materiály. Existuje celá řada typů polystyrenu, a proto je dobré si připomenout, který typ je pro jakou konstrukci optimální použít.

 

Pěnový polystyren se vyrábí vypěňováním vstupní suroviny (perlí) působením syté vodní páry. Tím perle zvětší svůj objem až padesátinásobně a uvnitř každé z nich vznikne jemná buněčná struktura. Napěněné perle se svařují do kompaktního bloku a pak dále řežou na jednotlivé desky.

 

Výsledná objemová hmotnost EPS se pohybuje mezi 10 a 35 kg/m3 a je zásadní zejména pro pevnostní vlastnosti konečného výrobku.

 

Pěnový polystyren EPS se ve stavebnictví používá nejvíce tam, kde se využijí jeho pevnostní parametry, tj. zejména pro podlahy, fasády a ploché střechy. Z tohoto pohledu se podíváme i na jednotlivé vyráběné typy.

Který polystyren je ten správný? Fritz Stastny

Pěnový polystyren byl vynalezen náhodou

Vynález (či přesněji řečeno vznik) pěnového polystyrenu se pojí s osobou brněnského rodáka Fritze Stastneho. V roce 1949 zkoumal jako vývojový pracovník firmy BASF houževnaté plasty a připravoval a testoval nové směsi.

Jednu ze směsí, které přechovával v plechových krabičkách od krémů na boty, odložil pravděpodobně z nepozornosti do ještě nevychladlé trouby a odešel domů. Když se ráno vrátil do laboratoře, víčko plechové krabičky se nacházelo na patnáct centimetrů vysokém sloupku z jakési nové, lehké hmoty. Pěnový polystyren byl na světě.

Podlahy

Použití polystyrenu v podlahách se řídí tím, zda má podlaha zvukově izolovat. Pro podlahy bez nároků na kročejový útlum se využívají desky různých pevností a pro různá zatížení, zejména EPS 100 nebo 150.

 

Výhodnější je ale použít šedé desky, nejčastěji Isover EPS Grey100, se zvýšeným izolačním účinkem.

 

Při požadavcích na kročejový útlum je u obou typů nutno provést vícevrstvou izolaci (zkombinovat tvrdé a měkké izolační desky). Desky jsou vhodné pro izolační vrstvy velkých tlouštěk pro energeticky úsporné domy. 

Má-li podlaha izolovat kročejový hluk, používají se tzv. elastifikované desky. Pro neprůzvučnost těžkých plovoucích podlah obytných i kancelářských budov se používá EPS Rigifloor 4000, který dokáže v konstrukci těžké plovoucí podlahy zajistit snížení hladiny kročejového hluku o vynikajících 28–35 dB.

ISOVER EPS

Fasády

Pěnový polystyren je pro kontaktní zateplení fasád dominantním materiálem. Z požárního hlediska se pro vyšší objekty kombinuje s minerální izolací. Nejčastěji se používá bílý EPS 70F a šedý, izolačně účinnější Greywall Plus.

Pro objekty s výškou 12–22,5 m je standardní provedení střídání tepelné izolace EPS s pásy minerální izolace šíře 900 mm. Nové, zjednodušené řešení pomocí sendvičových desek Isover Twinner (základnírohovézakládací desky), které se skládají z šedého jádra EPS krytého vrstvou minerální izolace, zabrání vzniku trhlin na povrchu fasád a zajistí vyšší požární bezpečnost.

 

Isover Twinner je jedinečným produktem firmy Isover umožňující provést u těchto objektů souvislé zateplení bez dalších vložených vodorovných či svislých požárních pásů.

 

Pro vysoce difuzně otevřené konstrukce se vyrábějí speciální typy EPS s mikroperforací (OPEN, CLIMA), které v kombinaci s vhodnými lepidly, stěrkami a omítkami zajišťují maximální dýchání fasády.

ISOVER Twinner

Sokl a spodní stavba

Pro spodní stavbu a oblast soklu, tj. část přímo ve vlhkém prostředí nebo s dosahem odstřikující vody, se používají mrazuvzdorné izolační desky vyráběné v růžovém provedení, aby na stavbách nedocházelo k záměnám.

 

Desky pro lepení a omítání Isover EPS Sokl 3000 jsou opatřeny vaflovou strukturou povrchu, aby běžná lepidla pro fasády měla zajištěnou výbornou přídržnost. Desky se mohou používat do hloubky max. 3 m. 

isover-desky-eps-izolace-fasady

Ploché střechy

Pro ploché střechy se používají zejména bílé typy EPS Isover s požadovanou pevností v tlaku, nejčastěji EPS 100150 a 200 kPa. To umožňuje na střeše provádět běžnou údržbu a další práce bez rizika rozšlapání tepelné izolace. Pro lepší izolační vlastnosti se dá využít také EPS Grey 100, u kterého je ale nutné aplikaci a skladování provádět s ohledem na teplotní zatížitelnost max. 70°C. Na takto pevnou izolaci ploché střechy je možno instalovat solární elektrárny a další technologie.

Pro lehké požárně odolné střechy na trapézovém plechu se používají systémová řešení SG Combi Roof s požární odolností nejčastěji REI 30. V takovém případě se na trapézový plech pokládají dvě desky minerální izolace tl. 30 mm s provázáním spár a nahoru pak pevná deska Isover EPS 100, 150 nebo 200 kPa. K dispozici jsou i spádové klíny pro vyspárování střech.

isover-schema-vyroba-penoveho-polystyrenu_0.jpg

Závěr

Pěnový polystyren je dlouhodobě osvědčeným materiálem používaný pro své vynikající vlastnosti ve všech státech s vyspělým stavebnictvím. Dominantní místo zaujímá v aplikacích, kde se využije zejména kombinace jeho izolačních schopností a pevnostních parametrů. 

V současné době máme širokou nabídku systémových řešení řady konstrukcí jako například SG Combi Roof pro ploché střechy, Isover Twinner pro fasády, Isover Stepcross pro zateplení půd a X-Tram pro nadkrokevní izolace.