1 min

Jaká je objemová hmotnost výrobku a kde tuto informaci nalézt?

Objemovou hmotnost u vláknitých izolací přímo neuvádíme, ale můžete použít charakteristickou hodnotu zatížení pro konkrétní výrobek a přepočítat si ji na kg∙m-3. Ke každému výrobku uvádíme charakteristickou hodnotu zatížení v jeho technickém listu. U izolací z EPS je objemová hmotnost uvedena v technickém listu.

DÁLE VÁS MŮŽE ZAJÍMAT