Výroba čedičové izolace

Isover nabízí izolační řešení pro střechy, stěny, příčky, podlahy, potrubí a větrací kanály pro rodinné domy, bytové domy a komerční budovy. Mnohá z těchto řešení jsou na základě skelné vlny nebo kamenné vlny, tedy materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí díky jejich životnímu cyklu (výroba, doprava, použití).

vyroba-cedicove-izolace

Výroba kamenné minerální izolace

Mezi základní vstupní suroviny k výrobě minerální vlny patří čedič, struska a diabas. Ke směsi horniny se dále přidávají brikety, které se vyrábějí přímo v Častolovicích recyklací odpadních surovin vznikajících jako vedlejší produkt výroby. V kupolové peci jsou při vysokých teplotách taveny vstupní suroviny, výstupem z pece je roztavená láva, která natéká na rozvlákňovací stroje. Do tekuté hmoty se přidávají pojiva a impregnační oleje, které zajistí vyšší stabilitu a odolnost vláken proti vodě.

 

V procesu rozvlákňování vzniká jemné vlákno z roztaveného materiálu, které je
v tenkých vrstvách usazováno na pás sběrné komory.

 

Vlna se pomocí kyvného systému vrství, přičemž množství uložené vlny koresponduje
s finálními vlastnostmi materiálu. V krepovacím zařízení dochází ke stlačení materiálu na požadovanou tloušťku a případnému dorovnání objemové hmotnosti.

V tvrdící komoře pak dochází k vytvrzení materiálu. Soustavou podélných, příčných a dělících pil je materiál formátován do finálních rozměrů ve tvaru desek či lamel. Odpadní materiál je zpětně zpracováván v procesu recyklace. Odpadní materiál vzniklý při výrobě se drtí na recyklační lince, kde je dále míchán a lisován do briket a opětovně spotřebován v kupolové peci výrobních linek při tavení vstupních surovin.

 

Sopečný diabas, který je používán pro výrobu kamenné minerální vlny je přítomen ve velkém množství po celé zemi a není vzácným zdrojem.

 

Každý rok Země svou tektonickou činností produkuje mnohem více tohoto materiálu, než je použito ve výrobním procesu.

Rozdíl ve výrobě minerální izolace pro stavby a pro pěstování zeleniny

Vedle stavebních a technických izolací vyrábíme i speciální minerální vlnu, která se používá pro pěstování určitých druhů květin a zeleniny v hydroponii. Minerální vata slouží jako porézní pěstební substrát, ve kterém se udržuje řízené množství vody s živnými roztoky a který vytváří základ pro prorůstání kořenů.

Tato aplikace vyžaduje zcela odlišné chování materiálu při styku s vodou, než jaké známe
u stavebních izolací.

 

Stavební izolace jsou v průběhu výroby hydrofobizovány, aby bylo zabráněno nasákání materiálu vodou, protože vlhkost snižuje tepelně izolační vlastnosti.

 

Naproti tomu minerální vlna pro pěstování rostlin vyžaduje naopak co největší schopnost nasát do sebe vodu. Je to jedna z jejích základních funkcí. Proto tento materiál není hydrofobizován
a v průběhu technologického procesu jsou provedeny další kroky pro zajištění těch správných vlastností pro zdravý růst pěstovaných rostlin.