Výroba pěnového polystyrenu - EPS

Isover nabízí izolační řešení pro střechy, stěny, příčky, podlahy, potrubí a větrací kanály nejen pro rodinné domy, ale i bytové domy a komerční budovy. V České republice se Isover kromě výroby skelné a čedičové izolace zaměřuje i na výrobu EPS.

Proces výroby EPS

Výroba pěnového polystyrenu - EPS
Primární surovina
Primární surovina

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je tzv. zpěňovatelný polystyren, který se do závodu dodává ve formě perlí, obsahujících 4-7 % nadouvadla.

Předpěňování
Předpěňování

Zpěňovatelný polystyren se předpěňuje působením syté vodní páry v předpěňovacích zařízeních. Během tohoto procesu zvětší perle, díky pentanu s bodem varu 37 °C, svůj objem na dvaceti až padesátinásobek původního objemu a uvnitř každé perle vznikne jemná buněčná struktura.

Zrání perlí
Zrání perlí

Proces meziuskladnění probíhá v provzdušňovaných silech. V čerstvě vypěněných perlích se totiž během ochlazení vytvoří podtlak, způsobující vysokou citlivost perlí na mechanické poškození a znemožňující jejich další okamžité zpracování. Difuzí vzduchu se podtlak vyrovná, perle získávají větší mechanickou pružnost a zlepšuje se jejich další zpracovatelnost. Perle se současně i suší. Předpěněné a vyzrálé perle mohou být různými způsoby zpracovány na konečné výrobky.

Přidání recyklátů
Přidání recyklátů

Rozdrcené odřezky ze staveb je možno přidat do nových výrobků při zachování jejich vlastností, dokonce z hlediska výrobního procesu recyklát některé vlastnosti desek i zlepšuje, například desky EPS mají menší tendenci k průhybu. EPS tak patří k materiálům s velmi jednoduchou a energeticky nenáročnou recyklací.

Výroba bloku
Výroba bloku

Dutina blokové formy ve tvaru kvádru s parními tryskami ve stěnách se zcela vyplní předpěněnými perlemi a vystaví opět působení syté vodní páry. Perle změknou a působením pentanu a vzduchu v buňkách opět expandují. V uzavřeném prostoru formy se vzájemně svaří a vytvoří kompaktní blok.

Stabilizace bloků
Stabilizace bloků

Před vlastním rozřezáním bloků na desky je třeba tyto nechat potřebný čas odležet, aby uvnitř horký blok vychladl a jednotlivé perle nabyly konečné pevnosti. Doba odležení je závislá na typu vyráběných desek, použité surovině a dalších parametrech.

Řezání desek
Řezání desek

Bloky jsou po vyzrání rozřezány teplým odporovým drátem na desky a následně expedovány. Okrajové ořezy bloků, popřípadě poškozené desky, jsou průběžně drceny a vraceny do výrobního cyklu.

Balení / paletizace
Balení / paletizace

Na konci linky se nachází balicí stroj. Produkty se poté skládají na palety, což usnadňuje manipulaci, skladování a nakládání na přepravní jednotky.

Video výroby EPS

Recyklujeme expandovaný polystyren

Isover odebírá pro recyklaci čistý expandovaný polystyren ze staveb, z obalů od spotřebičů, nábytku či přepravních boxů apod.

Více se dozvíte zde

 ● Styren i pentan používané při výrobě pěnového polystyrenu, jsou látky běžně se vyskytující v přírodě. Styren lze nalézt i v mnoha potravinách včetně jahod, fazolí, ořechů, piva, kávových zrn a skořice.
 ● Jako nadouvadlo se používá pentan patřící mezi lehké uhlovodíky, které kromě jiného vznikají ve velkém množství například v zemědělství při rozkladu rostlinného materiálu působením mikroorganismů. Obě tyto látky se pro průmyslové využití vyrábějí z ropy.
 ● Výrobky z pěnového polystyrenu neobsahují a nikdy neobsahovaly látky CFC ani HCFC, známé jako freony.