EPS

Isover EPS RigiFloor 5000

Nízká hmotnost
Tepelně izolační vlastnosti
Vynikající zpracovatelnost
Odolnost vůči vlhkosti
<b>Lambda λ<sub>D</sub> = 0,039 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></b><br>Jsou určeny pro podlahy se zvýšeným užitným zatížením max. 5 kN/m<sup>2</sup> (tribuny, archivy, jeviště,..) u desek do tloušťky 40 mm (CP2, stlačení max. 2 mm) a max. 4 kN/m<sup>2</sup> u desek tloušťky 50 mm (CP3,stlačení max. 3 mm). Vyšší zatížení se v běžných budovách mimo průmyslu prakticky nevyskytuje.
Číst více
Skrýt
SVT kód
3286

Charakteristika výrobku

Isover EPS RigiFloor je speciálním typem elastifikovaných desek EPS s minimální dynamickou tuhostí. V kombinaci s roznášecí deskou umožňuje vytvářet podlahy s vysokou kročejovou neprůzvučností. Izolační desky EPS Isover jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám zajišťuje výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.

Použití

Izolační desky Isover RigiFloor 5000 jsou určeny pro kročejový útlum podlah s užitným zatížením max. 5 kN/m2 (tribuny, archivy, jeviště apod.), tloušťka 50 mm pak pro užitné zatížení max. 4 kN/m2. Aplikace nejčastěji jako těžká plovoucí podlaha s roznášecí železobetonovou deskou (min. tl. 50 mm, beton B20, síť W4 oka 150/150 mm), nebo odpovídající litý anhydrit. Kolem stěn a navazujících konstrukcí je nutno použít pružné obvodové podlahové pásky (Isover N/PP).

Balení, transport, skladování

Izolační desky EPS Isover rozměru 1000 × 500 mm jsou baleny do PE fólie v balících max. výšky 500 mm. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci. 

Hrany

Desky jsou standardně opatřeny rovnou hranou.

Klíčové vlastnosti

 • Vysoké hodnoty kročejového útlumu.
 • Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti.
 • Velmi nízká dynamická tuhost.
 • Výborné mechanické vlastnosti.
 • Minimální hmotnost.
 • Jednoduchá zpracovatelnost.
 • Dlouhá životnost.
 • Ekologická a zdravotní nezávadnost.
 • Trvalá odolnost proti vlhkosti.
 • Biologická neutrálnost.
 • Ekonomická výhodnost.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka
(mm)
Rozměry
(mm)
Balení
(ks)
Balení
(m2)
Přepravní balení
(m3)
Dynamická tuhost
MN·m-3
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
Tloušťka
(mm)
20*
Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
25
Balení
(m2)
12,5
Přepravní balení
(m3)
0,25
Dynamická tuhost
MN·m-3
30
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
22
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
12
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
0,5
Tloušťka
(mm)
30*
Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
16
Balení
(m2)
8
Přepravní balení
(m3)
0,24
Dynamická tuhost
MN·m-3
20
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
25
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
22
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
0,75
Tloušťka
(mm)
40*
Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
12
Balení
(m2)
6
Přepravní balení
(m3)
0,24
Dynamická tuhost
MN·m-3
20
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
28
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
25
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
1
Tloušťka
(mm)
50*
Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
10
Balení
(m2)
5
Přepravní balení
(m3)
0,25
Dynamická tuhost
MN·m-3
15
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
31
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
28
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
1,25
Poznámka:

* Nestandardní výrobek, dodací podmínky na vyžádání.

Vážené snížení hladiny kročejového zvuku ΔLw bylo vypočteno na betonovém monolitickém stropu tloušťky 120 mm, variantně s roznášecí deskou z vyztuženého betonového potěru tloušťky 50 mm (var. 1), nebo anhydritu tloušťky 40 mm (var. 2).

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy a prospekty
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Dřevostavby Isover
Katalog Abeceda akustiky - Akustické podlahy
Katalog Izolace podlah
Technické listy
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Technický list 2023 Isover EPS RigiFloor 5000
Environmentální prohlášení
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
EPD 2023-2028 Isover EPS RigiFloor 5000, CZ
EPD 2023-2028 Isover EPS RigiFloor 5000, EN
Prohlášení o vlastnostech
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Prohlášení o vlastnostech 2023 Isover EPS RigiFloor 5000
Ostatní technické dokumenty
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
OPD Odborně-technické vyjádření dodavatele EPS HBCD free, CZ

Mohlo by vás zajímat