EPS

Isover EPS RigiFloor 4000

Nízká hmotnost
Tepelně izolační vlastnosti
Vynikající zpracovatelnost
Odolnost vůči vlhkosti
<b>Lambda λ<sub>D</sub> = 0,044 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup></b><br> Jsou určeny do všech typů obytných i kancelářských budov s užitným zatížením max. 4 kN/m<sup>2</sup> u desek do tloušťky 40 mm (CP3, stlačení max. 3 mm) a max. 3 kN/m<sup>2</sup> u desek tloušťky 50 mm (CP4, stlačení max. 4 mm), např. byty, kanceláře, učebny, přednáškové sály apod.
Číst více
Skrýt
SVT kód
3285

Charakteristika výrobku

Isover EPS RigiFloor je speciálním typem elastifikovaných desek EPS s minimální dynamickou tuhostí. V kombinaci s roznášecí deskou umožňuje vytvářet podlahy s vysokou kročejovou neprůzvučností. Izolační desky EPS Isover jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám zajišťuje výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.

Použití

Izolační desky Isover RigiFloor 4000 jsou určeny pro kročejový útlum podlah s užitným zatížením max. 4 kN/m2 (byty, kanceláře, školní třídy, přednáškové sály apod.), tloušťka 50 mm pak pro užitné zatížení max. 3 kN/m2. Navrhuje se nejčastěji jako těžká plovoucí podlaha s roznášecí železobetonovou deskou (min. tl. 50 mm, beton B20, síť W4 oka 150/150 mm), nebo odpovídající litý anhydrit. Kolem stěn a navazujících konstrukcí je nutno použít pružné obvodové podlahové pásky (Isover N/PP).

Balení, transport, skladování

Izolační desky EPS Isover rozměru 1000 × 500 mm jsou baleny do PE folie v balících max. výšky 500 mm. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci.

Hrany

Desky jsou standardně opatřeny rovnou hranou.

Klíčové vlastnosti

 • Vysoké hodnoty kročejového útlumu.
 • Velmi dobré tepelněizolační vlastnosti.
 • Velmi nízká dynamická tuhost. 
 • Výborné mechanické vlastnosti.
 • Minimální hmotnost.
 • Jednoduchá zpracovatelnost.
 • Dlouhá životnost.
 • Ekologická a zdravotní nezávadnost.
 • Trvalá odolnost proti vlhkosti.
 • Biologická neutrálnost.
 • Ekonomická výhodnost.

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Rozměry
(mm)
Balení
(ks)
Balení
(m2)
Přepravní balení
(m3)
Dynamická tuhost
MN·m-3
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
Tloušťka (mm)20 Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
25
Balení
(m2)
12,5
Přepravní balení
(m3)
0,25
Dynamická tuhost
MN·m-3
20
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
29
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
26
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
0,45
Tloušťka (mm)25 Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
20
Balení
(m2)
10
Přepravní balení
(m3)
0,25
Dynamická tuhost
MN·m-3
17
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
30
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
27
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
0,55
Tloušťka (mm)30 Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
16
Balení
(m2)
8
Přepravní balení
(m3)
0,24
Dynamická tuhost
MN·m-3
15
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
31
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
28
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
0,65
Tloušťka (mm)40 Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
12
Balení
(m2)
6
Přepravní balení
(m3)
0,24
Dynamická tuhost
MN·m-3
10
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
33
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
30
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
0,9
Tloušťka (mm)50 Rozměry
(mm)
1 000 × 500
Balení
(ks)
10
Balení
(m2)
5
Přepravní balení
(m3)
0,25
Dynamická tuhost
MN·m-3
10
Kročejový útlum
ΔLw1 (dB)
33
Kročejový útlum
ΔLw2 (dB)
31
Tepelný odpor RD
(m2·K·W-1)
1,1
Poznámka:

Vážené snížení hladiny kročejového zvuku ΔLw bylo vypočteno na betonovém monolitickém stropu tloušťky 120 mm, variantně s roznášecí deskou z vyztuženého betonového potěru tloušťky 50 mm (var. 1), nebo anhydritu tloušťky 40 mm (var. 2).

Dokumenty

Vybrat vše
Katalogy a prospekty
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Dřevostavby Isover
Katalog Abeceda akustiky - Akustické podlahy
Katalog Izolace podlah
Technické listy
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Technický list 2023 Isover EPS RigiFloor 4000
Environmentální prohlášení
2 dokumenty pro daný produkt
2 dokumenty pro daný produkt
EPD 2023-2028 Isover EPS RigiFloor 4000, CZ
EPD 2023-2028 Isover EPS RigiFloor 4000, EN
Prohlášení o vlastnostech
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Prohlášení o vlastnostech 2023 Isover EPS RigiFloor 4000
Ostatní technické dokumenty
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
OPD Odborně-technické vyjádření dodavatele EPS HBCD free, CZ

Mohlo by vás zajímat