Recyklace expandovaného polystyrenu

Recyklujte expandovaný polystyren ♻️

Pomáhejte přírodě s námi

Isover odebírá veškerý stavební odpad ze zpracování EPS. Odpad se vrací do výrobního závodu, kde se zpracuje a následně použije pro další výrobu EPS. Díky tomu se snižuje množství odpadů mířících na skládku nebo do spalovny.

Chci vědět více

 

Recyklace expandovaného polystyrenu (EPS)
Isover odebírá pro recyklaci čistý expandovaný polystyren ze staveb, z obalů od spotřebičů, nábytku či přepravních boxů apod.

K dalšímu zpracování (recyklaci) mohou být využívány pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny. V praxi to tedy znamená, že pro naše další zpracování recyklátu je důležité, aby dodávaný recyklát byl bez nečistot, bez jakýchkoliv polepů, zbytků barev, bez dřeva, plastu, papírových etiket, kovu, zbytků jídel, tmelů, lepidel, malty pod. Dále je nutné, aby bylo možné dodaný recyklát drtit, tudíž není možné odebírat elastický polystyren.

 

 

Recyklace EPS

 

Nabízíme podporu stavbám v podobě dodání plastových pytlů s dodávkou EPS výrobků a následně odvoz naplněných pytlů polystyrenem na recyklaci. Zpětný odvoz je podmíněn objemem a vzdáleností od našeho výrobního závodu.

 

Naším cílem je získání většího množství recyklátu do závodů a ulehčit firmám jejich nutnost recyklace odpadů. Snažíme se dát zákazníkům, realizačním firmám i distributorům, patřičný servis.

 

Recyklujeme jak standardní bílý a šedivý polystyren, tak i růžový soklový.
Je však nutné rozdělení dle barev do samostatných pytlů.

 

Využijte náš servis, ulehčete si recyklaci odpadů a šetřete přírodu.
Neváhejte se na nás obrátit pro další informace!

 

NÁŠ TIP!

Polystyren můžete odevzdat i do sběrného kontejneru u některého z výrobních závodů EPS. Pokud přinesete polystyren v pracovní dny v době 8–16 hod., odměníme vás praktickou látkovou nákupní taškou, kterou můžete používat znovu a znovu a znovu a znovu…

 

Adresy výrobních závodů

→ Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Průmyslová 231 Český Brod

Ukázat na mapě

→ Divize Isover, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Loučská 1556 Lipník nad Bečvou

Ukázat na mapě

Máte zájem o pravidelný odběr polystyrenu? Vyplňte krátký formulář

Jméno
Adresa

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost provozující tento web, rezervační službu.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů, souhlas obecný

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) a vyslovil druhý souhlas se zpracováním osobních údjaů pro marketingové účely.

Plné znění zásad pro zpracování osobních údajů najdete na
https://www.saint-gobain.cz/gdpr/, https://www.saint-gobain.cz/gdpr-osobni-udaje/

 

Telefon - ikona
 

Potřebujete se poradit?

recyklaceeps@saint-gobain.com

Martin Beran
Tel.: +420 606 651 557