Tepelná izolace

Technický přehled - polystyren

Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí vypěňováním pevných perlí zpěňovatelného polystyrenu působením syté vodní páry do bloků, které se následně řežou na jednotlivé desky. Během tohoto procesu zvětší perle svůj objem na dvaceti až padesátinásobek původního objemu a uvnitř každé perle vznikne velmi jemná buněčná struktura. Struktura EPS obsahuje 98 % vzduchu a udržuje si své počáteční izolační vlastnosti po celou dobu životnosti.

isover-technicky-prehled-polystyren-1200x800.jpg

Pěnový expandovaný polystyren

Mezi hlavní výhody patří výborný součinitel tepelné vodivosti lambda (šedý EPS), minimální hmotnost, dobré mechanické vlastnosti, jednoduché zpracování a cenová dostupnost. Dosahuje pevnosti v tahu 100 kPa a tak se podobně jako desky s kolmým vláknem může používat i pro pouze lepené systémy bez dodatečného kotvení.

 

Ve fasádách se používá pouze v kontaktních systémech od výšky 30 cm od země, do výšky, kterou povolují požární předpisy.

 

Zároveň se EPS používá u sendvičového zdiva, např. s odklady z cihel KLINKER. Pro vysoké objekty se používá v kombinaci s požárními pruhy z minerální izolace.

Technický přehled - Polystyren - EPS - ISOVER

Pěnový expandovaný polystyren perimetrický 

Podobně jako klasický polystyren se i tento vyrábí zpěňováním perlí zpěňovatelného polystyrenu, v tomto případě ale do forem. Tato technologie umožňuje intenzivnější svaření perlí a tím dosažení nižší nasákavosti než u běžného bílého či šedého EPS.

 

Izolační desky se používají na izolaci soklů a spodní stavby.

Technický přehled - Polystyren - ISOVER

Pěnový extrudovaný polystyren

Na výrobu extrudovaného polystyrenu (XPS) se používá podobná surovina jako na EPS, rozdíl je ale v systému vypěňování. Na rozdíl od EPS se XPS vyrábí tzv. extruzí, tj. vytlačováním.


 
Mezi hlavní výhody patří vysoká pevnost a minimální nasákavost.

 

Ve fasádách se používá tento materiál pro izolaci soklu, hlubokých podzemních stěn, izolaci překladů a tepelných můstků. Materiál je také vhodný pro izolace vnitřních prostor.
 
Při izolování soklu je nutné používat pouze desky s mřížkovaným povrchem a rovnými hranami. Na hladkých deskách se neudrží omítka a jsou tedy vhodné pouze pro spodní stavbu. Pro eliminaci tepelných mostů mezi deskami jsou navíc tyto izolanty dodávány s polodrážkou po celém svém obvodu.

Technický přehled - Polystyren - ISOVER