Tepelná izolace

Tepelná izolace soklu

Energeticky úsporné domy jsou v současné době předmětem častých diskuzí a to zejména ve spojitosti se snížením nákladů na vytápění.
U nízkoenergetických a pasivních domů narůstá na významu eliminace tepelných mostů a řešení jednotlivých detailů, jedním z nich je i způsob zateplení soklové části.

isover-tepelna-izolace-soklu-1200x800.jpg

 

Pavel Rydlo

 

 

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem
a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz", ale podívat se na detail soklu pokud možno co nejjednodušeji pomocí každodenních obrázků ze staveb a souvisejících letitých zkušeností.

Budeme se snažit najít odpověď na důležitou otázku investora, zda-li v jeho konkrétním případě je dostačující tepelně izolační obálku dimenzovat na úroveň nízkoenergetických domů se spotřebou max. do 50 kWh/(m2.a), či je vzhledem k předpokládanému nárůstu ceny energií vhodnější ekonomickou variantou optimální izolační obálku navrhnout na úroveň tzv. pasivního domu se spotřebou max. do 15 kWh/(m2.a).

Co dnes vyžadujeme od soklu:

dostatečnou pevnost

odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující)

odolnost proti působení mrazu

odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí

možnost mechanického čištění

dostatečnou tepelně izolační schopnost celého detailu

ekonomické řešení s optimálním poměrem cena/výkon

Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není.
V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

Funkce tepelné izolace soklu:

 • nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou
 • podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu
  a tím zamezení vzniku plísní
 • výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo
 • základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost
 • zamezení transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem
 • umožnění souvislého omítnutí pod úroveň terénu
 • umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace

Jednotlivé detaily zatepleného soklu procházejí poměrně zásadním vývojem. Jako příklad můžeme uvést detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty. Tento prvek byl z nových detailů konečně odstraněn, protože způsoboval řadu problémů.

Typické problémy hliníkových zakládacích (soklových) lišt u zateplovacích systémů ETICS:

 1. hliník je skoro nejlepší tepelný vodič tj. lišta je v zateplovacím systému velmi výrazným tepelným mostem
 2. hliník má vysokou tepelnou roztažnost tj. často dochází k trhlinám v zateplovacím systému
  u napojení na hliníkovou soklovou lištu
 3. hliník nemá vysokou požární odolnost, tj. je slabým místem z hlediska požární bezpečnosti
 4. hliník je cenově náročný materiál 

Tepelně izolační materiály pro sokl a spodní stavbu

Současná nabídka izolantů Isover pro sokl a spodní stavbu obsahuje standardní materiály používané po celé Evropě tj. jak perimetrické izolace - Isover EPS Sokl 3000 - tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny tyto izolanty se vyznačují mrazuvzdorností a velmi nízkou nasákavostí.

 

Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve větších hloubkách.

Maximální hloubka použití základních materiálů pro sokl a spodní stavbu:

 • Isover EPS Sokl 3000     - 3,0 m
 • Synthos XPS Prime     -12,0 m
 • Styrodur 2800 CS      -12,0 m
 • Styrodur 3000 CS     -12,0 m
 • Styrodur 4000 CS      -17,0 m
 • Styrodur 5000 CS      -24,0 m

Isover EPS Sokl 3000 pro ekonomické řešení standardních soklů

Kromě nízké nasákavosti, mrazuvzdornosti, atd... je třeba se zabývat také otázkou ekonomiky řešení, tj. optimalizovat poměr cena/výkon.

Izolační deska vychází z osvědčené koncepce desky Isover EPS Sokl, tj. formátu 1 000 x 500 mm s povrchovou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů. Tato deska je určena pro maximální hloubku pod terénem 3 m, což vyhovuje podstatné většině aplikací.

Izolační desky Isover EPS Sokl 3000 se vyrábějí v tloušťkách 20-200 mm, což umožňuje splnění požadavků i pro energeticky úsporné stavby tj. nízkoenergetické a pasivní domy.

Shrnutí:

Zateplení soklu pomocí desek Isover EPS Sokl 3000 popř. extrudovaného polystyrenu XPS patří mezi standardní řešení detailu každé stavby.

Je přitom zcela jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci nebo jednovrstvou či vrstvenou zateplenou stěnu. Zateplení neřeší pouze snížení úniku tepla, ale celkové dlouhodobé spolehlivé fungování tohoto důležitého detailu.