Pasivní dům

Pasivní dům je takový dům, v němž může být dosaženo vysoké tepelné pohody prostředí v zimě a v létě bez samostatného aktivního vytápěcího nebo klimatizačního systému (definice dle Adamsona 1987 a Feista 1988), dům se „vytápí" a „chladí" zcela pasivně.

Jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).

"Certifikované" pasivní domy musí splňovat ještě další kritéria tepelné pohody.