EPS
Čedičová vlna
Zateplení fasády

ISOVER Twinner - základní desky

Pevnost v tahu
10 kPa
<p>Lambda λ<sub>D</sub> = 0,032 (W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>)</p>Izolační TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace ISOVER EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou ISOVER TF Profi tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 - 300 mm. Izolační desky ISOVER TWINNER jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Izolační část EPS je v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností. Dodání materiálu ISOVER TWINNER je nutné konzultovat s výrobcem, materiál je pouze na objednávku. Porovnejte svoje náklady na zateplení materiálem ISOVER TWINNER oproti zateplení polystyrenem a minerální vlnou.
Číst více
Skrýt
SVT kód
881
Izolace ISOVER Twinner je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace ISOVER EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou ISOVER TF Profi tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 - 300 mm. Izolační desky ISOVER Twinner jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Izolační část EPS je v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností. Dodání materiálu ISOVER Twinner je nutné konzultovat s výrobcem, materiál je pouze na objednávku. Porovnejte svoje náklady na zateplení materiálem ISOVER Twinner oproti zateplení polystyrenem a minerální vlnou. Fasádní izolační desky ISOVER Twinner jsou určeny pro kontaktní zateplovací systémy se zvýšenými nároky na účinnost tepelné izolace při zajištění velmi vysoké požární bezpečnosti. Desky se lepí a kotví standardním způsobem. Je možno použít i zapuštěnou montáž hmoždinek. Mají výborné tepelněizolační vlastnosti zajištěné vrstvou MW konstantní tl. 30 mm s λD = 0,035 (W·m-1·K-1) a tloušťkově variabilní grafitovou částí s λD = 0,032 (W·m-1·K-1). Zateplovací systém TWINNER umožňuje provedení plochy zateplení dle ČSN 73 0810 bez požárních pásů šíře 900 mm, dokonce při ještě zvýšené požární bezpečnosti zateplení.

Klíčové vlastnosti

  • vynikající požární vlastnosti – třída reakce na oheň B – s1,d0
  • vysoká požární bezpečnost zateplení i v průběhu realizace
  • výborná tepelná izolace - λD 0,032-0,033 W∙m-1∙K-1
  • jednoduchá zpracovatelnost při minimální hmotnosti
  • dokonalá ochrana šedého EPS proti slunci (při aplikaci není třeba stínění, možná montáž z lávek)
  • tloušťky až 300 mm (pro nízkoenergetické a pasivní domy)
  • výborné smykové vlastnosti i pro velké tloušťky zateplení
  • požárně uzavřené zateplení do tloušťky 300 mm (do 150 MJ/m2)

Varianty produktu

Articles information
Tloušťka (mm) Balení (m2/bal.) Přepravní balení (m3) Tepelný odpor (m².K/W) Doporučená cena s DPH (Kč/m²) Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)
Tloušťka (mm)120 Balení (m2/bal.)2 Přepravní balení (m3)0,24 Tepelný odpor (m².K/W)3,60 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)977,68 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)808
Tloušťka (mm)140 Balení (m2/bal.)1,5 Přepravní balení (m3)0,21 Tepelný odpor (m².K/W)4,20 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1084,16 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)896
Tloušťka (mm)150 Balení (m2/bal.)1,5 Přepravní balení (m3)0,225 Tepelný odpor (m².K/W)4,5 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1157,97 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)957
Tloušťka (mm)160 Balení (m2/bal.)1,5 Přepravní balení (m3)0,24 Tepelný odpor (m².K/W)4,80 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1210,00 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)1000
Tloušťka (mm)180 Balení (m2/bal.)1 Přepravní balení (m3)0,18 Tepelný odpor (m².K/W)5,45 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1304,38 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)1078
Tloušťka (mm)200 Balení (m2/bal.)1 Přepravní balení (m3)0,2 Tepelný odpor (m².K/W)6,05 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1403,60 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)1160
Tloušťka (mm)220 Balení (m2/bal.)1 Přepravní balení (m3)0,22 Tepelný odpor (m².K/W)6,85 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1488,30 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)1230
Tloušťka (mm)240 Balení (m2/bal.)1 Přepravní balení (m3)0,24 Tepelný odpor (m².K/W)7,50 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1597,20 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)1320
Tloušťka (mm)260 Balení (m2/bal.)0,5 Přepravní balení (m3)0,13 Tepelný odpor (m².K/W)8,10 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1702,47 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)1407
Tloušťka (mm)280 Balení (m2/bal.)0,5 Přepravní balení (m3)0,140 Tepelný odpor (m².K/W)8,75 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1795,64 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)1484
Tloušťka (mm)300 Balení (m2/bal.)0,5 Přepravní balení (m3)0,15 Tepelný odpor (m².K/W)9,35 Doporučená cena s DPH (Kč/m²)1863,40 Ceníková cena bez DPH (Kč/m²)1540

Dokumenty

Vybrat vše
Technické listy
3 dokumenty pro daný produkt
3 dokumenty pro daný produkt
Produktdatenblatt ISOVER Twinner, DE
Technical Data Sheet ISOVER Twinner, EN
Technický list ISOVER Twinner, CZ
Prohlášení o vlastnostech
1 dokument pro daný produkt
1 dokument pro daný produkt
Prohlášení o shodě - ISOVER Twinner, CZ
Ostatní dokumenty
7 dokumenty pro daný produkt
7 dokumenty pro daný produkt
OPD Odborně-technické vyjádření dodavatele EPS HBCD free, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému - BASF, ISOVER Twinner, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému - STACHEMA, ISOVER Twinner, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému - Weber, ISOVER Twinner, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému Baumit TWINNER – nadpraží, CZ
OPD Požárně klasifikační osvědčení zateplovacího systému Baumit TWINNER – založení, CZ
OPD Technical information EPS HBCD free, EN