Akustická izolace

Akustika podlah

Stejně tak, jako i jiné části našeho bytu či domu, mají podlahy svoji nezastupitelnou funkci při vytváření komfortu, pocitu bezpečí a soukromí. Pouze při správném návrhu skladby podlahy a následném odborném provedení nám budou podlahy zajišťovat správnou akustickou a tepelnou pohodu.

isover-akustika-podlah-hluk

Pokud chceme sledovat domácí kino v obývacím pokoji a zároveň dopřát obyvatelům v místnostech pod námi a nad námi klidný spánek, je to samozřejmě možné. Řešení nabízí akustické izolování podlah. Stejně tak ťukání podpatků na chodbě s dlažbou lze „ztlumit“ na přiměřenou úroveň.

Kdy řešit otázku akustické pohody?

Otázku optimální akustické pohody v interiéru je nutno řešit již ve fázi samotného návrhu konstrukce budovy a jejích jednotlivých částí. V případě podlah a podhodnocení jejich akustických parametrů bývají důsledky špatného návrhu podlahy velmi citelné.

Zlepšení akustických parametrů ve fázi, kdy je podlaha hotová a popřípadě budova již obydlená, je finančně velmi nákladné, v reálu prakticky neřešitelné.

 

Abychom dokázali správně navrhnout konstrukci s akustickým útlumem, musíme zkoumat šíření zvuku ve 2 základních rovinách:

Zvuk šířený vzduchem.

Zvuk šířený přenosem pevnou konstrukcí.

isover-sireni-zvuku-akustika-podlah

Veličiny, které tento fyzikální proces reprezentují, se nazývají:

Vzduchová neprůzvučnočnost

Vážená stavební neprůzvučnost R‘w (dB).

Schopnost konstrukce nepřenášet zvuk šířený vzduchem.

Konstrukce musí splňovat základní minimální hodnotu.

 

Kročejová neprůzvučnost

Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L‘n,w (dB).

Schopnost přenášet hluk šířící se konstrukcí vzniklý při úderu na ni.

Konstrukce nesmí překročit maximální limitní hodnotu.

Stropy a podlahy mohou prostor chránit a izolovat od hluku kročejového i šířeného vzduchem. U těžkých monolitických konstrukcí je rozhodujícím kritériem jejich celková plošná hmotnost.

Pro efektivnější řešení je ovšem vhodné používat sendvičové konstrukce s akustickými „pohlcovači“ z minerální vlny, nebo elastifikovaného polystyrenu. Tato řešení budou v katalogu dále podrobně popsána.

isover-pozadavky-na-zvukovou-izolaci-stropu-a-podlah