Akustická izolace

Váš komfort ovlivňuje i vnitřní příčka

Stavební akustika patří mezi nejčastěji reklamované vlastnosti nových bytů. Hlavní příčiny jsou dvě: Standard navrhování příček s dodržením minimálních normových hodnot akustiky bez ohledu na fakt, že je možné za stejné peníze realizovat mnohem výkonnější konstrukci.
A nevědomost, že úspěšné řešení konstrukcí příček výrazně přispívá ke komfortu bydlení a k ochraně zdraví jeho obyvatel.

Pro návrh kvalitního bydlení je tedy akustika vnitřních příček zcela zásadním parametrem. Mezi jednotlivými typy příček jsou přitom z akustického hlediska zcela zásadní rozdíly. Tyto rozdíly si však často uvědomujeme až ve chvíli, kdy jsme v koupelně či obývacím pokoji nuceni poslouchat své sousedy. V tento okamžik je na nápravu zároveň už pozdě.

Snadné řešení

Sádrokartonové příčky opatřené tepelnou izolací dosahují akusticky lepších parametrů než příčky se stejnou tloušťkou z homogenního materiálu.

Navíc jsou úspornější i prostorově – zabírají v místnosti méně místa. Sádrokartonové desky funguji na obou stranách příčky jako odrazivé a rezonanční plochy, které brání pronikání velké části hluku do vnitřku konstrukce.

Nicméně část hluku projde dále, a proto je zde minerální izolace (např. Isover AKUIsover PIANO nebo Isover EVO), která díky své struktuře vláken omezuje přenos zvuku z jedné strany na druhou. Tím brání přenosu energie z jedné molekuly vzduchu na druhou, takže díky své zvukové pohltivosti výrazně přispívá k celkové vzduchové neprůzvučnosti konstrukce.

Naopak samotná běžná sádrokartonová příčka bez výplně z minerální izolace ztrácí až 10 dB, což je velmi vysoká hodnota, neb zvýšení hladiny hluku o 10 dB člověk vnímá jako dvojnásobnou hlasitost.

Budoucnost - akustický štítek budovy

Vzhledem k důležitosti tohoto tématu se předpokládá vznik tzv. akustického štítku budovy, kde bude akustická kvalita jednotlivých konstrukcí vyjádřena na stupnici např. A–F.

Akusticky standardní a dnes nejvíce používané vnitřní příčky budou na stupnici jakýsi střed, například D, akusticky nejlepší řešení (ekvivalentně pasivní domy v oblasti vytápění) pak ponese označení A.

 

Cílem štítku bude rychlá orientace
v konstrukčním řešení nemovitosti
s přihlédnutím na kvalitu života, a tedy
i snadnější rozhodování, kam investovat své úspory.