Jakým způsobem se šíří teplo?

Teplo je energie a šíří se 3 způsoby:

  • vedením (kondukcí)
  • prouděním (konvekcí)
  • sáláním (radiací)

 
Tyto tři způsoby šíření tepla se dějí SOUČASNĚ
Použití reflexních materiálů v běžné stavební praxi nevede k omezení šíření tepla. Tyto materiály jsou konstruované na zabránění přenosu tepla ve vesmíru, kde je vakuum a kde není nutné zabývat se šířením tepla prouděním a sáláním.