Tepelná izolace

Na tepelné mosty je třeba myslet už při stavbě

I ze zatepleného domu může unikat teplo ve velké míře kvůli takzvaným tepelným mostům. Tepelné mosty jsou místa, kde rychlost unikání tepla z teplejšího prostoru do chladnějšího je mnohonásobně vyšší než v okolních částech. Vznikají na specifických místech, jako jsou například rohy místností, kovové prvky ve zdivu nebo místa v konstrukci, kde je nedostatečná tepelná izolace. Dalšími příklady mohou být ocelové konzoly, betonové části balkónů, komíny, překlady nad dveřmi a okny nebo věnec domu. Znamená to tedy, že jde o slabá místa v plášti budovy, která způsobují nežádoucí ztráty energie.

isover-tepelne-mosty-1200x800.jpg

Důležité je vědět, že tepelné mosty nepříznivě ovlivňují řadu věcí. Úniky tepla se samozřejmě prodraží. Negativní vliv mají ale také na životnost stavby a kvůli případné kondenzaci vlhkosti
a následnému tvoření plísní jsou problémem i pro zdraví obyvatel domu.

Tepelné mosty mohou nepřímo přispívat kromě úniku tepla také k vlhnutí rohů a vzniku plísní

okomentoval problém tepelných mostů Ing. Karel Sedláček, Ph.D., manažer technické podpory Isover.

Při novostavbě nešetřete na kvalitní izolaci

Vzniku tepelných mostů se vyplatí vyvarovat již při stavbě, protože později není snadné je
v konstrukci odhalit a jejich dodatečné odstranění je obtížné. Problémem často bývá například zateplení podlahy. 

Osvědčenou metodou, jak odhalit tepelné mosty, je grafické zachycení projektované stavby. A při studiu výkresů půdorysu, řezu a detailů se ukáže, zda vnější izolace vykazuje nějaké mezery. Každá mezera
v izolační vrstvě je tepelným mostem, který má negativní vliv na energetickou bilanci a následně může vést k poškození konstrukce. Na izolaci budovy tedy nešetřete a vyberte si tu nejkvalitnější

radí odborník Karel Sedláček.

Multi-komfortní domy vše řeší předem

Obecně platí, že celá stavba musí být naplánována tak, aby byla všechna kritická místa předem vyznačena a ohlídána. Právě s důkladnou znalostí problémových míst jsou navrženy  
Multi-Komfortní domy. Ty předcházejí tepelným mostům a energetickým ztrátám, protože jejich předpokladem je energeticky úsporné stavění – vycházejí z konceptu pasivních domů. Oproti nim je největší důraz kladen na maximální komfort bydlení.

V jejich koncepci jsou totiž důkladně zváženy ekologické, ekonomické i sociální faktory. Důraz je kladen na optimální orientaci domu, správné osazení oken a dveří, navržení ventilačního systému, izolační kritéria či neprodyšnost obvodové konstrukce domu, požární bezpečnost nebo akustiku. Kromě vynikající energetické rovnováhy je tak bydlení v tomto domě zdravější a hodnotnější.

Shrnutí

Dodatečné řešení tepelných mostů je nejen velmi problematické, ale především velmi cenově náročné, proto by se jakékoliv detaily s ohledem na tepelné mosty měly řešit již v rámci návrhu a to nejen u novostaveb, ale i v případě rozsáhlejších rekonstrukcí.