Jaký problém může způsobit záměna XPS za EPS 70 F u suterénní stěny ve styku se zeminou?

Tato záměna povede postupně k významnému nasáknutí EPS a sníží tepelně-izolační vlastnosti EPS o desítky procent, tj. izolace bude mít výrazně nižší tepelněizolační účinnost, než byla plánovaná.

V zámrzné hloubce pak může docházet k poškození vlhkého EPS působením mrazu. V případě vyšší hloubky pod zemí může také docházet k deformaci EPS vlivem tlaku zeminy.