Akustická izolace

Akustika pro komfortní bydlení

Akustika, pojem velmi známý a přesto často opomíjený. Ekonomické myšlení je trendem snad každé doby a téměř vždy jsou ušetřené peníze až na prvním místě. Je to patrné v případě zateplení stavby, čímž se ušetří náklady na vytápění. Nebo ospravedlnění nákladů
na požární bezpečnost, která šetří možné ztráty na životech i majetku
v případě požáru. Ale investice do akustiky se nám zprvu tak ekonomická nejeví a právě to je ten problém.

isover-technicka-podpora-karel-sedlacek-6

Autor:  Ing. Karel Sedláček, PHD.

Vystudoval ČVUT v Praze, je členem komory ČKAIT
a vede technickou podporu divize Isover.

Je znalcem v oboru zateplování, nyní se specializuje
na konstrukce větraných fasád a šikmých střech.

Multi-komfortní koncept bydlení nezapomíná na akustiku

Multi-Komfortní koncept bydlení propagovaný firmou Isover má řešit nejen tepelnou pohodu a požární ochranu, ale také akustický komfort. Vždyť odpočinek ať už ve formě relaxace či blahodárného spánku potřebuje každý člověk. Řekněme si upřímně - máme klidný odpočinek? Máme v bytě opravdu komfortní akustiku?

isover-akustika-pro-komfortni-bydleni

Význam akustiky v bydlení

Klidný odpočinek ano, ale velká většina z nás ho nemá, především v centrech rušných měst, což je velmi často způsobeno hlukem, který se neustále zvyšuje snad ve všech činnostech člověka během posledních let.

Máme toto zapotřebí, je opravdu nutné si nechat zničit sluch a chodit k lékaři, či být neustále podrážděný z toho že se člověk dobře nevyspí? Myslím si, že nikoliv. Názory že si na zvýšený hluk
z rušné silnice někdo časem zvykne, jsou mylné a naopak vedou k dlouhodobým zdravotním problémům.

isover-akustika-pro-komfortni-bydleni-tabulka-s-pozadavky

Důležité zásady - zvuková pohltivost

Pohltivost je důležitá z důvodů lepší srozumitelnosti
a minimalizace ozvěn (nahrávací studia, kina, divadla atd.)

U pohltivých podhledů a příček je akustika často nejdůležitější složkou

Pohltivost stoupá s členitostí pohltivé plochy (typem a tloušťkou pohltivého materiálu)

Před pohltivým materiálem by neměla být žádná hmotná konstrukce, případně by měla být hustě perforována

Zcela nepohltivý materiál má součinitel zvukové pohltivosti αw = 0 (beton či sklo mají např. 0,05)

Ideálně pohltivý materiál má součinitel zvukové pohltivosti αw = 1 (například otevřené okno - zvuk se neodrazí)

Důležité zásady - vzduchová neprůzvučnost

Neprůzvučnost je důležitá z hlediska ochrany prostoru před hlukem z okolí (obytné místnosti, kanceláře atd.).

U příček je akustika často nejdůležitější složkou.

Kvalita izolace se pozná dle součinitele zvukové pohltivosti αw, nemá smysl požadovat hodnotu v dB.

Parametr zvukové neprůzvučnosti v dB je hodnota pro celou konstrukci, kde minerální izolace je její součástí.

Každá netěsnost se projevuje velmi negativně, důležité je proto řešení těsnění u rámů
a prahů dveří.

Typ výrobku z minerální izolace určené do příček může konstrukci ovlivnit ± 3 dB.

Volba druhu roštu příčky může konstrukci ovlivnit ± 5 dB.

Řešení detailů a napojení na okolní konstrukce může výslednou neprůzvučnost konstrukce ovlivnit ± 10 dB.

Příklady naměřené neprůzvučnosti u vybraných příček

isover-akustika-pro-komfortni-bydleni-pouziti-a-skladba.jpg