Akustická izolace

Abeceda akustiky - vnitřní příčky

Pro návrh pohodlného a komfortního bydlení je akustika vnitřních příček zcela zásadním parametrem. Mezi jednotlivými typy příček jsou z akustického hlediska zásadní rozdíly a je důležité si tuto skutečnost uvědomit dřív, než bude na návrh výkonnější konstrukce pozdě. 

Ing. Pavel Rydlo

Autor: Ing. Pavel Rydlo, Manažer technické podpory

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby.

Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví.

ČSN 73 0832 - základní akustické požadavky

Akustické požadavky na vnitřní příčky nám stanovuje ČSN 73 0832:2010 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky a její doplňková změna Z3 z března 2017.

Ta nám stanovuje požadavky na vzduchovou neprůzvučnost vnitřních příček minimálními hodnotami na stavební vzduchovou neprůzvučnost. Velmi často se v praxi stává, že tyto hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti se chybně zaměňují s hodnotami laboratorními, které byly získány měřením příček za ideální normové situace v laboratoři.

 

 

 

Rozdíl obou hodnot je dán vztahem:

Isover-akustika-vnitrni-pricky-vzorec

R´w - hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti

Rw - hodnota laboratorní neprůzvučnosti

k1 - korekce závislá na typu konstrukce, vyjadřující vliv vedlejších cest šíření zvuku

 • k1 = 2 dB

základní hodnota platná pro všechny dělicí konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton).

 

 • k1 = 2 až 5 dB

doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod).

 

 • k1 = 4 až 8 dB

doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce v dřevostavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod.).

Abeceda akustiky - Vnitřní příčky - Isover

 

Pozor!

Při nejmírnějším požadavku na stavební neprůzvučnost R´w = 42 dB je tedy např. u SDK příčky potřeba volit laboratorní neprůzvučnost Rw = 42 + 8 = 50 dB či více.

Porovnání vzduchové neprůzvučnosti vybraných typů příček

Chování různých typů příček z akustického hlediska si můžeme dobře ukázat na vybraných reprezentantech. Pro porovnatelnost je vždy volena příčka tloušťky 100 mm. Rozdíl laboratorních hodnot vzduchové neprůzvučnosti je jasně patrný.

isover-nepruzvucnost-ruznych-typu-vnitrnich-pricek

Isover SmartAPP - chytrá aplikace nejen pro akustiku

Akustické chování různých typů vnitřních příček je přehledně zpracováno v aplikaci Isover SmartAPP. Aplikace je určena nejen pro profesionální stavaře, ale dokáže ji dobře využít i běžný stavebník.

Je zde možno během chvilky zjistit laboratorní vzduchovou neprůzvučnost navržené příčky a zjistit, zda-li za shodné peníze nebo jen o málo dražší není k dispozici příčka akusticky výrazně účinnější. Příčka bude v interiéru akusticky fungovat desítky let, často celou životnost stavby, a její nedostatečná akustika by uživatele skutečně trápila každý den.

 

Také zde, jako již mnohokrát, platí, že nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat nejlevnější věci. 

isover-ilustrace-smartapp-na-mobilech

Budoucnost akustiky vnitřních příček

Akustika vnitřních konstrukcí má zásadní a přímý vliv na kvalitu a komfort bydlení. Podobně jako
u hodnocení spotřeby tepla tj. kvality zateplení, se předpokládá vznik tzv. akustického štítku budovy, kdy akustická kvalita jednotlivých konstrukcí bude vyjádřena na stupnici například o sedmi kategoriích A-G.

Akusticky standardní, dnes nejvíce používané vnitřní příčky budou na stupnici jakýsi střed např. D. Kvalitativně lepší příčky budou C až po akusticky nejlepší řešení pro vysoce komfortní domy (ekvivalentně pasivní domy v oblasti vytápění) v kategorii A. Tak se každý investor ihned dozví, jakou kvalitu si za jaké peníze kupuje a podobně jako u energetického štítku na budovy či spotřebiče nikdo dnes standardní D nebude chtít.

isover-graf-s-pozadavky-na-nepruzvucnost-v-eu
isover-pricka-na-dvojite-konstrukci-rigips
isover-desky-mineralni-izolace-aku
isover-rozdil-v-napojeni-pricek-na-podlahu

Shrnutí

 • Akustika vnitřních příček je zásadním parametrem pro kvalitu a komfort bydlení. Komfortní bydlení nikdy nebude dosaženo se standardními hodnotami vzduchové neprůzvučnosti.
 • Jednotlivé příčky se akusticky velmi liší. Laická a někdy i odborná veřejnost si tyto rozdíly často uvědomí až v okamžiku, kdy ve svém obývacím pokoji bebo ložnici večer podrobně slyšíme dění v koupelně či ložnici svého souseda.
 • Pro dosažení odpovídající úrovně vzduchové neprůzvučnosti je kromě vlastní skladby nezbytné dodržení příslušných detailů. Použitím lehkých SDK příček s minerální vatou je možno docílit vynikající akustiky při minimální tloušťce příčky. Tak je možno ušetřit
  i cenný obytný prostor.
 • Laboratorní hodnoty vzduchové neprůzvučnosti je nezbytné pro skutečný stav upravit
  tj. snížit o vliv vedlejších cest šíření zvuku. Dobrou pomůckou pro porovnání akustiky konstrukcí je aplikace Isover SmartApp, popř. v budoucnu akustický štítek.

 

Další podrobné informace naleznete na: