Tepelná izolace
Vlhkost

Důležitý detail energeticky úsporných domů - zateplení soklu

Energeticky úsporné stavby, tzn. stavby s kvalitním a dostatečným zateplením, tvoří velkou část nabídky stavebních firem. U těchto domů je třeba kromě výkonného zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken dbát na používání odpovídajících materiálů a řešení pro detaily. Sokl, tj. napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci mezi takové určitě patří.

isover-drevostavba-zatepleni-soklu-energeticky-usporny-dum1200x800.jpg

Každý sokl musí splňovat vysoké nároky na:

dostatečnou pevnost

odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující)

odolnost proti působení mrazu

odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí

možnost mechanického čištění

dostatečnou tepelně izolační schopnost celého detailu

ekonomické řešení s optimálním poměrem cena / výkon

Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak
u zateplených sendvičových konstrukcí.

Funkce tepelné izolace soklu:

  • nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou
  • podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu
    a tím zamezení vzniku plísní
  • výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo
  • základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost
  • zamezení transportu vlhkosti do vyšších částí nad terénem
  • umožnění souvislého omítnutí pod úroveň terénu
  • umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace

Isover EPS Sokl 3000 pro vysoce kvalitní a efektivní řešení standardních soklů

Současná nabídka izolantů Isover pro sokl a spodní stavu obsahuje standardní materiály používané po celé Evropě, tj. jak perimetrické izolace (Isover EPS Sokl 3000), tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny uvedené izolanty se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností.

 

Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve větších hloubkách.


Naopak mezi výhody desek Isover EPS Sokl 3000 patří standardní výroba tlouštěk až do 300 mm, což v případě běžných XPS desek není možné a umožňuje splnění požadavků i pro energeticky úsporné stavby tj. nízkoenergetických a pasivních domů. Izolační desky Isover EPS Sokl 3000 jsou dodávány ve formátu 1 000x500 mm s povrchovou vaflovou strukturou pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů.

Další výhodou je konstantní úroveň lambdy pro všechny tloušťky na úrovni 0,035 W/(m.K). Desky jsou určeny pro maximální hloubku použití pod terénem 3 m, což vyhovuje podstatné většině aplikací.

isover-drevostavba-zatepleni-soklu-skladba-energeticky-usporny-dum
isover-zatepleni-soklu
isover-sokl-dulezity-detail-energeticky-uspornych-domu

Zateplení soklu pomocí desek Isover EPS SOKL 3000 patří mezi standardní dlouhodobě osvědčené detaily stavby. Detail spolehlivě řeší jak stránku tepelnětechnickou, tak estetickou včetně možnosti čištění tlakovou vodou.

Kvalitní detail soklu je nezbytné správně navrhovat a provádět jak u novostaveb,
tak i u rekonstrukcí.