Akustická plovoucí podlaha - lehká

Lehké akustické plovoucí podlahy, na rozdíl od těžkých, neobsahují betonovou vrstvu nebo anhydrit, proto se mohou obejít i bez separační PE folie (jedná se o suchý proces). Roznášecí vrstva je tvořena deskovou konstrukcí, např. jednou nebo dvěma vrstvami křížem položených a spojených sádrovláknitých či OSB desek.

Výhodou těchto podlah je nízká hmotnost, rychlost provedení a možnosti menších tlouštěk podlahy. Aby podlaha byla dostatečně funkční, je potřeba, aby akustická podložka byla minimálně 10 mm tlustá, doporučená tloušťka se pohybuje od 20 do 40 mm. Tyto podlahy jsou díky suchému procesu vhodné například pro rekonstrukce, kde by doprava nebo příprava betonu znamenala komplikace při běžném provozu domu.

Jaká je cena izolace lehké akustické plovoucí podlahy?

  • Doporučená cena kročejové izolace ISOVER T-P v tl 25 mm - 233 Kč/m2
  • Orientační cena práce, položení izolace ve 1 vrstvě - 45 Kč/m2

Panel Solr Search Content Block

Filter your result Reset Apply filters
Filter

ISOVER N/PP

Lambda λD = 0,035 (W·m-1·K-1)

Speciální podlahové pásky ISOVER N/PP jsou určeny k oddělení betonové vrstvy akustické podlahy od svislých stěn. Bez těchto pásků nebude podlaha tlumit hluk 100%. Pásky jsou nedílnou součástí skladby akustické plovoucí podlahy. Pásky jsou dodávány v jednotné tloušťce 15 mm a výškách 50 či 100 mm, vždy o délce 1000 mm. Jsou baleny do krabic o 20 ks a celkové hmotnosti max. 3 kg. Podlahové pásky jsou nedílnou součástí systému akustické plovoucí podlahy.

ISOVER TDPT

Lambda λD = 0,033 (W·m-1·K-1)

Desky TDPT jsou určeny pro zvukové i tepelné izolace podlahových konstrukcí, pod betonové mazaniny min. tl. 50 mm (dle tloušťky izolace). Tyto desky odolávají až 10 kN/m2, tzn. 1000 kg/m2 celkového zatížení (uvažováno stálé zatížení od konstrukce těžké plovoucí podlahy a užitné zatížení pro daný provoz). V případě lehké plovoucí podlahy je limitní hodnota zatížení 5 kN/m2, tj. 500 kg/m2. Vždy je doporučeno ověřit únosnost roznášecí betonové desky. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována.