Minerální izolace a EPS

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Počet výsledků: 13

Nahradí reflexní folie tl. 200 mm minerální izolace?

Nikoliv, bublinková reflexní folie sice pomáhá svojí reflexí snížit tepelné ztráty, ale zdaleka nedosahuje takových parametrů. Reflexní folie nemají...

Zobrazit více

Kolik tedy reflexní folie nahradí klasické minerální izolace?

V případě, že bude reflexní folie umístěna ve skladbě konstrukce samostatně, má dle nezávislého výpočtu v CSI, v tloušťce 30 mm tepelný odpor...

Zobrazit více

Funguje reflexe či nikoliv?

Z fyzikálního hlediska určitě ano, nicméně reflexivní vlastnosti mají smysl v případě vysokého rozdílu teplot, což je důležité například u...

Zobrazit více

Proč se reflexní folie používají?

Nejčastěji je to z důvodu potřeby parotěsné vrstvy - kovové parozábrany jsou vhodné řešení. Reflexe materiálu je přidanou hodnotou, kterou zákazník může využít.

Zobrazit více

Jakým způsobem se šíří teplo?

Teplo je energie a šíří se 3 způsoby: vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí), sáláním (radiací). Tyto tři způsoby šíření tepla se...

Zobrazit více

Jakou izolaci použít při stavbě vnitřní vestavěné sauny?

V případě saun doporučujeme výrobek Isover Aku či Isover Uni. Oba výrobky jsou stabilní až do teplot 200 °C. Alternativně lze ...

Zobrazit více

Je lepší do podlah použít polystyren nebo minerální vatu?

Z akustického hlediska mají oba materiály své přednosti, nicméně u lehkých plovoucích podlah se používá především minerální izolace (Isover T-P), u těžkých plovoucích podlah je častější použití...

Zobrazit více

Jaký je rozdíl mezi lehkou a těžkou plovoucí podlahou?

Lehká plovoucí podlaha je nejčastěji složena z desek, například sádrovláknitých Rigidur či sádrokartonových Rigistabil, případně OSB a jedná se o suchou montáž. Pod deskami se nachází pevné a přesně broušené desky...

Zobrazit více

Jak řešit izolaci nepochozího případně pochozího stropu a jaký výrobek použít?

Nepochozí stropy se řeší jen prostým položením minerální izolace Isover Orsik či Isover Domo Plus na stropní konstrukci. U pochozích stropů je možné...

Zobrazit více

Jaký zateplovací materiál je nejvhodnější použít pod podlahu sklepa?

V případě, že se u podlahy sklepů neřeší akustika je nejvhodnější použít polystyrenové typy izolací. U standardních sklepů se používají výrobky...

Zobrazit více

Jak řešit podlahu z hlediska akustiky?

U podlah se většinou nejvíce řeší tzv. kročejová neprůzvučnost a to za pomoci tvrdé, ale zároveň pružné minerální izolace či elastifikovaného polystyrenu ve formě lehké či těžké plovoucí podlahy.

Zobrazit více

K jakému stlačení podlahy dojde po zabudování kročejové izolace?

Akustické materiály jsou pružné a dle typu výrobků se jejich jmenovitá stlačitelnost pohybuje na úrovni 2-5 mm...

Zobrazit více

Jakou zvolit tloušťku kročejové izolace?

Minimální vyráběná tl. u podlahových typů izolací je 15 mm (Isover TDPT), doporučené optimum u plovoucích podlah je 40 mm, maximum, které se nedoporučuje překračovat, je...

Zobrazit více