Sháním materiál, který má bod tání vyšší než 1 000 °C. Vyrábíte takový izolační materiál?

Je všeobecně známo, že u výrobků z kamenné vlny je bod tání vyšší než 1 000 °C, obvykle v rozmezí 1 200 – 1 400 °C. Ale nejedná se o klasický bod tání, jak jej známe u jiných látek.

Při postupném zvyšování teploty se nejdřív vypálí pryskyřice, od 250 do 600 °C začnou vlákna měnit barvu, pak zešednou a zkřehnou, při doteku se rozpadají, ale k vlastnímu tavení nedojde. Minerální vlna se ani po dosažení takto vysokých teplot nestane tekutou.

Platí tedy, že každá izolace z kamenné vlny má bod tání vyšší než 1 000 °C. V tom se liší od skelné vlny, která není určena pro izolování vyšších teplot.