Technické izolace

Technické izolace jsou izolace sloužící jako tepelná izolace komínů a pecí a různých typů potrubí s vysokou či nízkou teplotou.