1 min

Čím zateplit komín?

U komínových těles doporučujeme používat minerální izolaci a to buď ISOVER TF Profi či ISOVER NF 333. Obě tyto izolace lze aplikovat až do povrchových teplot na komínovém tělese do 200°C, nicméně často je limitující teplota použití použitého lepidla.
Pro nesystémové použití, tj. izolace kouřovodů plnících funkci komína a komínů kruhového průřezu se používají rohože na drátěném pletivu Orstech DP 80  nebo Orstech DP 100.

NAŠI PARTNEŘI 

Ve spolupráci se specializovanými prodejci technických izolací nabízíme izolace komínových vložek vyřezávaných z bloků. Může se jednat o vložky speciálních rozměrů daných výrobci komínových tvárnic, izolačních pouzder nebo se vyrábí desky s vyfrézovanými drážkami pro přesnou a snadnou aplikaci do komínových systémů. Tloušťka desky a velikost vyfrézovaných drážek jsou dodávány podle požadavků zákazníka v závislosti na průměru kouřovodu.

Všechny tyto tři typy produktů jsou vyráběny z polotovaru o objemové hmotnosti 90 kg/m3 a bodem tání vyšším než 1000 °C. Finální produkt speciálních rozměrů a tvarů je potom vyráběn našimi partnery, mezi které patří např. firmy: