Jakou tloušťku izolace mám použít pro zateplení komínu?

Tloušťka izolační vrstvy musí být taková, aby v komínovém průduchu se suchým provozem nedocházelo ke kondenzaci spalin a aby u komínů s mokrým provozem byla nejnižší teplota vnitřního povrchu komínového průduchu vždy nejméně 1 °C.

Nikdy nesmí být překročena nejvyšší přípustná teplota vnějšího povrchu, u kterého je možný náhodný lidský kontakt o délce trvání 1 s – ČSN EN 15287-1: 2009 příloha A, tabulka A.6 (podle materiálu vnějšího povrchu je nejvyšší povolená teplota např. 70 °C pro kov, 80 °C pro beton či mramor a 85 °C pro pálenou keramiku).