1 min

Jak na zateplení stavebnicového systému komínů?

U stavebnicových systémů je izolace komínů dodávána přímo výrobcem. Podle ČSN 724201 čl. 6.3.3. je pro tepelněizolační vrstvy vícevrstvých komínů předepsaná min. objemová hmotnost izolace 90 kg/m3. Tento požadavek vychází z faktu, že při teplotách uvnitř izolace nad cca 200 °C dochází k odpaření pojiva a příliš lehká izolace z kamenné vlny by se mohla začít sesedat. Dalším požadavkem je, aby izolační vrstva pro vícevrstvé komíny byla odolná při vyhoření sazí (třída odolnosti G) –  musí mít bod tání vyšší než 1000 °C.
 
V našem sortimentu není speciální materiál, či systém, který by byl přímo nabízen jako vhodný materiál na izolování komínových vložek. Dodáváme pouze polotovar specializovaným firmám, které nabízejí komínový systém jako celek, včetně nutných záruk. Navrhnout vhodnou izolaci na komínový systém vyžaduje znát kompletní okrajové podmínky: teplotu spalin, výšku komína, hmotnostní toky spalin atd. To jsou hodnoty, od kterých se pak odvíjí nutná tloušťka izolace, která zajistí, že v komíně nedojde ke kondenzaci vlhkosti ze spalin.

NAŠI PARTNEŘI