Jak na zateplení stavebnicového systému komínů?

Pro vnější dodatečné zaizolování cihelných komínových těles doporučujeme použít fasádní minerální desky s kolmým vláknem Isover NF 333. Tyto izolační desky je možné použít pouze tehdy, pokud teplota na rozhraní komínového tělesa a izolace je max. 200 °C. Lepí se celoplošně.

Na desky je možné nanést klasické vrstvy kontaktních zateplovacích systémů (tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr).